แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ เพื่อต่อยอดการสร้างองค์กรแห่งความสุข

featured

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน สุขภาวะองค์กร สสส. เป็นประธานเปิดงาน Happy Workplace Forum “แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ เพื่อต่อยอดการสร้างองค์กรแห่งความสุข” เป็นเวทีที่ศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุขได้มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง พร้องเปิดศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุขทั้ง 7 แห่ง กำหนดเป้าหมายของการสร้างองค์กรแห่งความสุข วิธีการและเทคนิคเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข รวมถึงบทบาทของนักสร้างองค์กรแห่งความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code