“แรงบันดาลใจ” ความมหัศจรรย์ของพลังชีวิต

เรื่องโดย :  พัชรี บอนคำ Team content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก : หนังสือ 10 ชีวิต 10 แรงบัลดาลใจ


“แรงบันดาลใจ” ความมหัศจรรย์ของพลังชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังที่เราทุกคนใช้ในการผลักดันตนเอง ไม่ว่าจะเป็นจากความคิดหรือการกระทำ เพื่อให้เราเดินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ


ในการดำเนินชีวิตของคนเราต้องมีพลังช่วยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ปรารถนา บางคนสามารถสร้างพลังในตัวเองได้ แต่บางคนอาจมีบางช่วงเวลาที่พลังถูกลดทอนหรือมอดไปด้วยความเหนื่อยล้า หากในสังคมเราจะมีแหล่งเติมพลังชีวิตให้ผู้คนได้ ก็คงเป็นแหล่งที่ “สร้างแรงบันดาลใจ” นั่นเอง ดังนั้นแรงบันดาลใจที่มาจากชีวิตจริง จึงถือเป็นแรงบันดาลใจที่มีค่าและมีความหมาย


และเพราะความสำคัญเหล่านี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานสร้างองค์ความรู้ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมและสุขภาพ ที่จะเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนบนแผ่นดินไทย ให้ได้เห็นว่าเรื่องราวของชีวิตของคนที่ผ่านประสบการณ์และการทำงานมามากมายมักสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน ทั่วไปได้อย่างมหาศาล


ดังเช่น “โครงการแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในการสร้างเสริมสุขภาวะ และการสร้างทักษะชีวิต” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากนิทรรศการภาพถ่าย ๑๐๐ วัน ร้อยเรื่องเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ในการสร้างเสริมสุขภาพและการสร้างทักษะชีวิต ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีจิตใจที่เข็มแข็ง ด้วยการสร้างกิจกรรมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้อให้เขาได้แสดงศักยภาพ และสามารถออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้ศาสตร์ของพระราชา


 


ยศ (นามสมติ) อายุ 27 ปี ผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษมีนบุรี นักร้องและวาทยากรวงประสานเสียงของผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี เป็นหนึ่งคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวง ร.9 เล่าถึงความประทับใจว่า โครงการนี้เปรียบเสมือนตัวเชื่อมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนได้มารวมตัวกันแสดงศักยภาพ รู้สึกเป็นเหมือนฝันที่หน่วยงานข้างนอกอย่าง สสส. เข้ามาให้ความสำคัญมาสร้างกิจกรรมต่างๆ ให้เราแต่ละคนได้ใช้ความสามารถที่มี และเปิดพื้นที่ให้แสดงออกถึงความจงรักและความภักดีที่เราทุกคนมีต่อในหลวง ร.9 เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ต้องขังไม่ได้รับข่าวสารหรือสื่อต่างๆ โครงการนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นประตูที่เปิดทางให้เราปล่อยสิ่งที่เก็บไว้ในใจออกมา


“จากคนที่ไม่สนใจอะไร เอาแต่ชีวิตตัวเอง แต่หลังจากที่พระองค์ท่านสวรรคต ทำให้เริ่มหันมาศึกษาโครงการและพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมไปถึงเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่าน ที่เปรียบเป็นแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ให้ตนกล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์บทเพลง ทำให้ตนมีแรงที่จะสู่เพื่อหวังว่าเมื่อออกไปแล้วจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม เดินไปในทางที่ถูกต้อง และตั้งใจไว้ว่าจะทำตนเองให้เป็นประโยชน์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมอีก” ยศ เล่าทิ้งท้าย  


จงทำชีวิตให้เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ทุกวัน หมั่นสร้างและแสวงหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองพร้อมที่จะสู้กับความลำบาก เผชิญความรู้สึกท้อแท้ หรืออุปสรรคต่างๆ ที่สำคัญอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาลดทอน “แรงบันดาลใจ” ที่มีอยู่ในตัวคุณ


สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการได้รับแรงบัลดาลใจผ่านหนังสือภาพที่ทรงพลังเล่มนี้ สามารถดาวน์โหลดภาพจากหนังสือ ๑๐๐ วัน เปลี่ยนโทมนัสเป็นพลัง รวมถึงหนังสืออื่นๆ ในโครงการนี้ทุกเล่มและคลิปวิดิโอทั้งหมดได้ที่ https://www.thaihealth.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นี้เป็นต้นไป


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ