แฟลชม็อบสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง

featured

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการแสดงแฟลชม็อบสวดมนต์ข้ามปี เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

Shares:
QR Code :
QR Code