แพแปลงผักลอยน้ำ แปรวิกฤตให้เป็นโอกาส

ชาวบ้านตำบลบางกระบือ จังหวัดสิงห์บุรี รวมกลุ่มกันคิดค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารช่วงอุทกภัย โดยการผลิตแพแปลงผักสวนครัวลอยน้ำไว้รับประทาน

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชน 1,359 คน ต้องได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยและด้านขาดแคลนอาหาร ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มประชุมสภาองค์กรชุมชนฯ เพื่อรับกับภาวะน้ำท่วม โดยมีสมาชิกที่เข้าประชุมได้เสนอแนวความคิดในการปลูกผักบนแพในช่วงฤดูน้ำท่วม ตั้งแต่เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา

โดยได้ทดลองทำไปแล้วและได้ผลดี เมื่อเกิดน้ำท่วมในปี 2554 จึงได้ทำกันอย่างจริงจัง เดิมปลูกผักลงบนแพไม้ไผ่ ขนาด 2*1 เมตร ปูด้วยแผ่นโฟม แต่อายุการใช้งานของไม้ไผ่สั้น จึงได้มีการคิดพัฒนาเป็นท่อพลาสติก ขนาด 1.8*0.8 เมตร ซึ่งมีอายุการใช้งานที่นานหลายปี โดยมีต้นทุนในการผลิตอันละ 300 บาท ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ลุงประทุม ศรีชัย อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 133 หมู่ 5 และลุงจำเนียร ฉัตรแก้ว อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ 6 ตำบลบางกระบือ กล่าวว่า การที่ชาวบ้านช่วยกันคิดที่แก้ไขปัญหาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้ จึงทำแปลงผักลอดน้ำขึ้นมาใช้กับทุกหลังคาเรือนละ 3 แปลง ใช้สำหรับปลูกผักสวนครัวบริโภคช่วงหน้าน้ำท่วม ผักที่ปลูกมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น กวางตุ้ง ตั้งโอ๋ กระเพรา พริก ผักชี ฯลฯ และสำหรับพื้นที่ในจุดนี้เป็นจุดที่สำหรับเพาะและขายพันธุ์ผัก ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสามารถมาเก็บผักไปรับประทานได้ฟรี ปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิด โดยเริ่มจากดินที่ใช้เพาะเป็นดินที่ผ่านการหมักโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในส่วนของแมลงศัตรูพืชใช้วิธีการป้องกันโดยธรรมชาติ เมื่อน้ำท่วม ก็จะให้ประชาชนดึกแพแปลงผักที่อยู่สองข้างทาง ไปไว้ที่ด้านข้างของตัวบ้านสำหรับบริโภค

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ