แพทย์ ย้ำการนอนสำคัญต่อชีวิต

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


แพทย์ ย้ำการนอนสำคัญต่อชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ สมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม จุฬาฯ วันนอนหลับโลกWorld Sleep Day 2019 ; Healthy Sleep, Healthy Agingเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับและโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการนอนมาก


ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย กล่าวว่า การนอนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ร่างกายของคนเราจะได้หยุดพักและฟื้นฟู ซ่อมแซม และปรับสมดุลต่างๆ แต่หลายคนกลับมองข้ามการพักผ่อนไม่เพียงพอและปัญหาจากการนอนหลับในเวลากลางคืนที่เราไม่รู้ตัวนั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับชีวิตได้


สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก (The World Association of Sleep Medicine : WASM) จึงได้จัดกิจกรรม“วันนอนหลับโลก: World Sleep Dayขึ้นในวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมในทุกๆปี เพื่อให้ประชากรโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาการนอนหลับ หากไม่เร่งแก้ไขก็อาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว” ซึ่งในปีนี้เน้นเรื่องการนอนไม่หลับ


รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤติทางการหายใจ/หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่าการจัดงานวันนอนหลับโลก ประจำปี พ.ศ.2562โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว” เน้นเรื่องการนอนไม่หลับ เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญที่พบมากที่สุด และชื่องานประจำปีนี้คือ จุฬาฯ วันนอนหลับโลกWorld Sleep Day 2019 ; Healthy Sleep, Healthy Agingมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องปัญหาการนอนไม่หลับ นอนกรน ฯลฯ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำบริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร ภปรและมีการจัดนิทรรศการ ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ทั้งนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว” ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนBอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อให้รู้จักวิธีการนอนอย่างถูกต้อง เช่น นอนอย่างไรให้ชีวิตยืนยาว, นอนอย่างไรให้ชีวิตสดใสร่าเริง (ในเด็ก) และที่สำคัญทำอย่างไรให้นอนหลับ และทางศูนย์นิทราเวช ยังเปิดให้บริการคลินิกCBT-Iเป็นการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดที่อาจไม่เหมาะสมซึ่งรบกวนการนอนโดยเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา สาธิตวิธีการปรับพฤติกรรมและความคิดเกี่ยวกับการนอนให้ดียิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่ยั่งยืนและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน


นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมานี้ และในปี 2562 นี้ทางศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังได้จัดทำโครงการบริจาคเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) แก่ผู้ยากไร้ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมด้วย โดยการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (continuous positive airway pressure (CPAPหรือ ซีแพพ)) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด โดยมีหลักการทำงานคือ เครื่องจะอัดอากาศต่อเนื่องเพื่อถ่างท่อทางเดินหายใจส่วนบนที่ตีบแคบให้เปิดออก โดยผู้ป่วยจะใส่ขณะนอนหลับเท่านั้นซึ่งผลจากการใช้เครื่องพบว่าจะทำให้ผู้ป่วยไม่กรน นอนหลับได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายของเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนั้นค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถได้รับการรักษานี้ได้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะบริจาคเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกให้กับผู้ป่วยยากไร้ได้เข้าถึงการรักษา และสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร.02-6494037


ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนอนหลับโลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่14มีนาคม พ.ศ.2551โดยมีSlogan “Sleep Well, Live Fully Awake” หรือเป็นคำขวัญว่า“หลับสนิทชีวิตตื่นตัว”จัดในวันศุกร์ก่อนฤดูใบไม้ผลิเดือนมีนาคม ประเทศไทยได้มีการจัดวันนอนหลับโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยมีจุดมุ่งหมายอยากให้คนไทยได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องนอนหลับแก่แพทย์และประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถเปิดดูเว็บไซต์ของสมาคมได้ที่www.sst.or.thซึ่งมีเนื้อหาความรู้สำหรับประชาชนที่สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ฟรี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ