แพทย์แจง เชื้อพิษสุนัขบ้าไม่ถ่ายทอดทางน้ำนม

ที่มา : เดลินิวส์ 


แพทย์แจง เชื้อพิษสุนัขบ้าไม่ถ่ายทอดทางน้ำนม thaihealth


แฟ้มภาพ


แพทย์แจง เชื้อพิษสุนัขบ้าไม่ถ่ายทอดทางน้ำนม ระบุหากรับเชื้อเข้าร่างกายไม่แสดงอาการเร็วมาก ชาวบ้านอาจแค่กังวล ย้ำ สัตว์ตายผิดธรรมชาติห้ามรับประทาน


นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงกรณีการรับชาวบ้านที่จ.นครศรีธรรมราชประทานเนื้อวัวที่ตายเพราะถูกสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดว่า ตามคำแนะนำหากสัตว์ตายผิดธรรมชาติจะแนะนำให้ฝังกลบ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาตรวจเพื่อหาเชื้อโรค ไม่แนะนำให้นำมารับประทาน สำหรับการรับประทานเนื้อวัวที่ตายเพราะพิษสุนัขบ้านั้นคนที่เสี่ยงมากที่สุดคือคนที่ทำการชำแหระ เพราะมีการสัมผัสกับสัตว์โดยตรง มีโอกาสเช้าทางบาดแผล เนื้อเยื่อต่างๆ รองลงมาคือคนที่ปรุงอาหารเพราะยังมีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุก ช่องทางที่เชื้อโรคเข้าร่างกายเช่นเดียวกับกลุ่มชำแหระ ส่วนคนที่รับประทานนั้นความเสี่ยงน้อยเพราะอาหารผ่านการปรุงสุกแล้ว ยกเว้นว่าเป็นเมนูดิบ


เมื่อถามว่ามีคุณแม่ที่อยู่ในช่วงของการให้นมบุตรด้วยเชื้อพิษสุนัขบ้าสามารถถ่ายทอดทางน้ำนมได้หรือไม่ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนในทารกหรือไม่ นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวว่า เชื้อพิษสุนัขบ้าไม่ได้เข้าไปที่เส้นเลือด เพราะฉะนั้นเชื้อนี้ไม่ด่ายทอดจากน้ำนม เด็กก็ไม่ต้องรับวัคซีน


เมื่อถามต่อถึงกรณีชาวบ้านให้ข้อมูลว่าหลังรับประทานเนื้อวัวที่ตายเพราะพิษสุนัขบ้าไม่นานรู้สึกขนลุกขนพอง ปวดกล้ามเนื้อ น้ำลายไหลเยอะ แสดงว่าเชื้อเข้าร่างกายรวดเร็วหรือไม่ นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวว่า เชื้อพิษสุนัขบ้าไม่ได้ออกแสดงอาการเร็วขนาดนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะความรู้สึกวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าหากสัตว์ป่วยตายผิดธรรมชาติห้ามรับประทานเด็ดขาด ขอให้ฝังกลบ แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้ามาตรวจสอบดีที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code