แพทย์แจงข่าวลือ ผักกาดขาวดูดซึมยาฆ่าแมลง

ที่มา : แนวหน้า


แพทย์แจงข่าวลือ ผักกาดขาวดูดซึมยาฆ่าแมลง thaihealth


แฟ้มภาพ


แพทย์แจงกรณีข่าวลือผักกาดขาวดูดซึมยาฆ่าแมลง ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในเอเชีย ภายหลังมีข่าวปรากฎในสื่อ 


ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "ผักกาดดูดน้ำแดง เหมือนดูดยาฆ่าแมลง ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในเอเชีย" กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า คนไทยไม่ได้เป็นมะเร็งมากที่สุดในเอเชีย และผักกาดดูดน้ำแดงเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์แสดงการดูดซึมน้ำผ่านระบบท่อลำเลียงของพืช แต่การใช้ยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่มักเป็นการฉีดพ่นสารเคมีเคลือบบนใบและต้นพืชเพื่อกำจัดแมลง โดยไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าการบริโภคผักที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงทำให้เกิดโรคมะเร็ง


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลสถิติของ The Global Cancer Observatory (Globocan 2018) ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จัดเป็นอันดับที่ 16 ในเพศชาย และอันดับที่ 19 ในเพศหญิงของทวีปเอเชีย จากผลการวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่าการใช้และการสัมผัสยาฆ่าแมลงบางชนิด เช่น สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma) มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น แต่ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าการบริโภคผักที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงทำให้เกิดโรคมะเร็ง


นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า จากการตรวจสอบข้อมูลผักกาดดูดน้ำแดงเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์แสดงการดูดซึมน้ำผ่านระบบท่อลำเลียงของพืชที่อาศัยผ่านแรงดันภายในท่อลำเลียงน้ำ แต่การใช้ยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่มักเป็นการฉีดพ่นสารเคมีเคลือบบนผิวใบของต้นพืช เมื่อแมลงสัมผัสสารเคมีหรือกัดกินผักนั้นจะตายในที่สุด ทั้งนี้ก่อนบริโภคพืชผักควรแช่ผักด้วยโซเดียม ไบคาร์บอเนต (ผงฟู) ด่างทับทิม หรือน้ำส้ม สายชู ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที ก่อนนำผักมาล้างด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสารเคมีจากยาฆ่าแมลงที่อาจตกค้างได้


 

Shares:
QR Code :
QR Code