แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้า

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้า thaihealth


แฟ้มภาพ


กระแสไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นต้องใช้ทุกครัวเรือน และมักพบอุบัติเหตุอยู่เสมอ อันตรายเกิดจากการวิ่งของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดแผลได้ทั้งภายนอกและภายในร่างกายตามเส้นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าและ อาจเสียชีวิตได้


การปฐมพยาบาล


1. ตรวจสอบความรู้สึก การหายใจ และชีพจร


2. ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในปากให้ล้วงออก เพื่อให้ผู้บาดเจ็บหายใจได้สะดวก


3. ถ้าไม่หายใจ ไม่มีชีพจรให้เป่าปาก 2 ครั้ง สลับกับนวดหัวใจ 15 ครั้ง จนกว่าผู้บาดเจ็บ ฟื้น หรือถึงโรงพยาบาล


4. ถ้ารู้สึกตัวดีให้นอนตะแคงกึ่งคว่ำ เพื่อป้องกันลิ้นตกไปอุดทางเดินหายใจ


5. ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด


6. นำส่งโรงพยาบาล


ข้อควรระวัง ถ้าผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า


 1. ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตัดกระแสไฟฟ้า


 2. ใช้ไม้แห้ง ผ้าแห้งเขี่ย หรือดึงผู้บาดเจ็บออกจากกระแสไฟฟ้า

Shares:
QR Code :
QR Code