แผลโดนของมีคมบาด

ที่มา : หนังสือปฐมพยาบาลคู่บ้าน


แผลโดนของมีคมบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


ลักษณะแผลมักเป็นแผลขอบเรียบและอาจมีเลือดออกมากหรือน้อยขึ้นกับขนาดของแผล


วิธีปฐมพยาบาล


1. ห้ามเลือดโดยใช้ผ้าสะอาดวางทับที่ปากแผลและใช้มือกด


2. ใช้ผ้าสะอาดพันทับแผลอีกครั้ง


3. ใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผล


4. ถ้าแผลกว้างมาก มีเลือดออกและจำเป็นต้องเย็บแผล ให้ห้ามเลือดก่อนตามขั้นตอนวิธีห้ามเลือด โดยไม่ต้องล้างแผล แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล

Shares:
QR Code :
QR Code