แผนพัฒนาส้วมสาธารณะไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย การพัฒนาส้วมสาธารณะไทย รณรงค์ส้วมนั่งราบ แทนส้วมซึม เสร็จในปี 2559

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเกี่ยวกับแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย พ.ศ. 2556-2559 ว่า วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสำคัญของการใช้ส้วมนั่งราบในสถานที่บริการสาธารณะและในครัวเรือน เพื่อความปลอดภัย ลดการเกิดข้อเข่าเสื่อม หากใช้ส้วมนั่งยองเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ คนอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ที่มีประมาณ 6-8 แสนคนต่อปี

โดยผลสำรวจในรอบ 3 ปีมานี้ พบว่า ส้วมที่ใช้อยู่ในครัวเรือนร้อยละ 86 เป็นส้วมซึม ใช้ส้วมนั่งราบเพียงร้อยละ 10 และใช้ทั้ง 2 อย่างในบ้านร้อยละ 3 ซึ่งการขับถ่ายโดยใช้ส้วมนั่งยองติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากการนั่งยองๆ ขณะขับถ่าย ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 5 นาทีต่อคน ทำให้ผิวข้อเข่าเสียดสีกันมาก เส้นเลือดที่เลี้ยงขาถูกกดทับ เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี ทำให้ขาชา หรืออ่อนแรง หน้ามืด อาจล้ม ศีรษะฟาดพื้นห้องส้วมได้ 

อย่างไรก็ตาม หากบ้านใดยังนิยมใช้ส้วมนั่งยองอยู่ ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล และจะช่วยผู้สูงอายุก็สามารถประยุกต์โดยใช้เก้าอี้ 3 ขาเตี้ยๆ เจาะรูตรงกลาง ตั้งครอบบนส้วมซึมแทนได้ แต่ในสถานที่สาธารณะ 12 แห่งที่กำหนด จะต้องมีส้วมนั่งราบบริการอย่างน้อยแห่งละ 1 ที่ตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าว ภายในปี 2559

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ