แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน รับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานหัวหน้าโครงการ

รับสมัครงาน
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเชื่อมประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยขยายผลจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่าน ให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว องค์กร และชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ผู้ประสานงานหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน
ประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)
รายละเอียดงาน
 1. ประสาน ติดตามงาน จัดทำสรุปงาน (สรุปการประชุม, รายงานประจำเดือน, รายงานงวด และรายงานประจำปี)
 2. วางแผนการปฏิบัติงานในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
 3. เชื่อมประสาน จัดประชุม นักวิชาการ นักวิจัย ในการทำงานด้านวิชาการ รวมถึงการค้นหา วิเคราะห์ พัฒนา สืบค้น จัดทำข้อมูล / งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 4. เชื่อมประสานระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 5. งานบริหารจัดการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชาย หรือ หญิง
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยา สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านการประสานงานโครงการ งานวิชาการ และงานวิจัย
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี word, excel, internet
 6. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
 7. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัคร+แนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำข้อเด่นของตนเองที่จะมาร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ a4) และส่งมายัง e-mail : [email protected] หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง หมดเขตรับสมัครวันที่ …………
ติดต่อ
ชุติมา ฟูกลิ่น
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02 – 4244616-7 โทรสาร : 02 – 8811877 มือถือ : 089-7691119
เว็บไซต์ : www.happyreading.in.th
ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
Shares:
QR Code :
QR Code