แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

 แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

 

 

ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานทุนอุปถัมภ์สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนประจำ 1 ตำแหน่ง

 

 

คุณสมบัติ

 

– เพศ ชาย หรือ หญิง 

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาการประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การวางแผน ประสานงาน จัดงาน workshop และ event

– มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และบริหารงานกลุ่มวิชาชีพด้านสื่อและโครงการย่อยของกลุ่มเยาวชน ที่ สสส.สนับสนุนเป็นอย่างดี

– มีทักษะในการสื่อสาร มั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก และ มีความอดทนสูง

– สามารถทำข่าวประชาสัมพันธ์ และส่งข่าวกิจกรรมของแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ

– สามารถทำงานล่วงเวลา  รวมทั้งวันหยุด วันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

– สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

ผู้สนใจส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ems หรือ ทาง e-mail

สิ้นสุด ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551

 

คุณพรรณปพร  ภวธรรม

แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพ 10400

[email protected]

 

  

 

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานและพัฒนาโครงการทุนอุปถัมภ์สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน 1 ตำแหน่ง

  

 

คุณสมบัติ

 

– เพศ ชายหรือ หญิง  อายุไม่เกิน  25  ปี

– อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีความอดทนสูง สามารถทนต่อสภาวะความกดดันทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

– มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตสื่อในแต่ละประเภทพอสมควร

– มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยคล่อง หัวไว สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ ได้

– มีทักษะในการใช้เครื่องมือสำนักงานได้เป็นอย่างดี

– สามารถทำงานล่วงเวลา รวมทั้งวันหยุด วันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

– สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

 

– ดูแลและประสานงานด้านเอกสารการสมัคร การพัฒนา  และการติดตามโครงการ

– จัดเก็บฐานข้อมูลของเอกสารโครงการ และข้อมูลต่างๆ ผู้ร่วมโครงการ

– ดูแลประสานงาน หากจัดกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อปในแต่ละโครงการ

 

 

 

ผู้สนใจส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ems หรือ ทาง e-mail

สิ้นสุด ณ วันที่พฤศจิกายน 2551

 

 

 

คุณพรรณปพร  ภวธรรม

แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพ 10400

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

update 27-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code