แปรงสีฟันเด็กเกือบ70%ไม่ผ่านมาตรฐาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แปรงสีฟันเด็กเกือบ70%ไม่ผ่านมาตรฐาน thaihealth


แฟ้มภาพ


ผลสำรวจพบว่าแปรงสีฟันเด็กกลุ่มที่ไม่ระบุอายุบนฉลาก เกินครึ่งหรือร้อยละ 67 ไม่ผ่านมาตรฐานกรมอนามัย


          นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมได้เฝ้าระวังคุณภาพแปรงสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทันตแพทย์และผู้ประกอบการผลิต นำเข้า จัดจำหน่ายแปรงสีฟันในประเทศกว่า 10 บริษัท เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพแปรงสีฟันเด็กเล็ก และกระจายแปรงสีฟันเด็กเล็กคุณภาพให้ผู้ปกครองเด็กในชุมชนเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะสนับสนุนให้ผู้ผลิตและจำหน่ายแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานกรมอนามัย และจะร่วมมือกับผู้ประกอบการกระจายแปรงสีฟันเด็กเล็กคุณภาพดีราคาเหมาะสมให้ผู้ปกครองเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่


          ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่าผลสำรวจแปรงสีฟันสำหรับเด็กครั้งล่าสุด ปี 59 พบร้อยละ 72 มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย พบร้อยละ 17 ไม่ระบุอายุเด็กไว้บนฉลากซึ่งไม่ถูกต้องตามประกาศควบคุมฉลากสินค้าแปรงสีฟันของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่าแปรงสีฟันเด็กกลุ่มที่ไม่ระบุอายุบนฉลาก เกินครึ่งหรือร้อยละ 67 ไม่ผ่านมาตรฐานกรมอนามัย ทั้งยังพบว่าแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กเป็นสินค้าที่มีวางจำหน่ายน้อย และมีราคาค่อนข้างสูง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code