แนะ 4 ช่องทางสกัดหวัดใหญ่

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


แนะ 4 ช่องทางสกัดหวัดใหญ่ thaihealth


แฟ้มภาพ


การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวว่าหญิงสาวชาวอุทัยธานีเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ว่า ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคตามฤดูกาลที่พบมากช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวทุกปีจะพบผู้ป่วยมากขึ้น ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 ส.ค. 2561 พบผู้ป่วย 89,846 ราย เสียชีวิต 12 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 15-44 ปีและกลุ่มวัยเรียน อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญ ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่


          1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย


          2.ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ


          3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือในสถานที่แออัด และ


          4.หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม แม้จะมีอาการไม่มาก โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้ที่เป็นโรคอ้วน เป็นต้น


ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน ปวดเมื่อยร่างกายให้รีบพบแพทย์ทันที

Shares:
QR Code :
QR Code