แนะใช้หลัก 3 เก็บ ป้องกันไข้เลือดออก

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ 


แนะใช้หลัก 3 เก็บ ป้องกันไข้เลือดออก  thaihealth


แฟ้มภาพ


สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แนะนำใช้หลัก 3 เก็บ ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก หากมีไข้สูงให้รีบไปพบแพทย์ อย่าซื้อยากินเอง


นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือกออกจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 898 คน คิดเป็นอัตราป่วย 70.71 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.011 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสมอยู่ในลำดับที่ 28 ของประเทศ และอาจจะพบสูงขึ้นในฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม อาจมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นอีกโรคไข้เลือดออก เกิดจากไวรัสเดงกี่ อาการหรือสัญญาณอันตรายของไข้เลือดออก ได้แก่ ไข้สูงลอยเกิน 2 วัน ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ผู้ป่วยจะเบื่ออาหาร อาเจียน เมื่อกินยาลดไข้แล้วไข้มักจะไม่ลดลง หลังจากนั้นจะมีอาการเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ เช่น มีเลือดกำเดา มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังที่แขนขา ข้อพับ ผิวหนัง เลือดออกในอวัยวะภายในโดยอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายเป็นเลือด เป็นต้น จึงควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาทันที โรคนี้ไม่มียารักษาเฉพาะ การรักษาแบบประคับประครอง


นายแพทย์สวัสดิ์ กล่าวต่อว่า ขอเตือนประชาชน หากมีไข้สูง อย่าซื้อยากินเอง เพราะยาบางชนิด มีฤทธิ์ทำให้เลือดออกได้ง่าย ยาลดไข้ที่ใช้ได้ คือ ยาพาราเซตามอลเท่านั้นดังนั้น จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันแก่ประชาชนให้ใช้มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อยปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะ รอบๆ บ้าน ทั้งใบไม้ กล่องโฟม จานรองกระถางต้นไม้ ต้องเก็บกวาด ฝัง เผา หรือทำลาย และ 3.เก็บน้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง รวมทั้งการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ