แนะใช้รถโดยสารสาธารณะ เดินทางทอดกฐิน

ปภ.แนะเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะถูกวิธีเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลทอดกฐิน


แนะเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะ เดินทางทอดกฐิน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลทอดกฐิน โดยเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน รถโดยสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ดัดแปลงสภาพรถ พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถและคนขับชำนาญเส้นทาง ขณะเดินทางควรหลีกเลี่ยงการนั่งใกล้ประตูรถ ใช้อุปกรณ์นิรภัยและล็อกประตูทุกครั้งที่เดินทาง พร้อมหมั่นสังเกตลักษณะการขับขี่ของคนขับรถ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงระยะเวลา 1 เดือนหลังเทศกาลออกพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญทอดกฐินตามวัดต่างๆ โดยเช่ารถโดยสารสาธารณะ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มักเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนเช่าไปทำบุญทอดกฐินบ่อยครั้ง เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ดังนี้ 1.เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานและไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 2.รถโดยสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 3.ไม่ดัดแปลงสภาพรถ 4.มีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ อาทิ เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 5.ไม่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ดัดแปลงสภาพ โดยเพิ่มจำนวนเบาะที่นั่งให้มากขึ้น รวมถึงเลือกประเภทรถโดยสารให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง หากต้องใช้เส้นทางภูเขา ทางคดเคี้ยว และลาดชัน


อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวต่อไปว่า 6.ไม่ควรใช้บริการรถโดยสารสองชั้น เพราะเสี่ยงต่อการเกิดพลิกคว่ำ โดยเฉพาะหากพนักงานขับรถไม่มีความชำนาญเส้นทางจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ให้ใช้บริการรถรับจ้างในพื้นที่จะปลอดภัยมากกว่า 7.กำชับให้ผู้บริการรถเช่าจัดพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ มีความชำนาญเส้นทาง มีทักษะในการขับรถ สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉิน กรณีเดินทางระยะไกล ควรมีพนักงานผลัดเปลี่ยนกันขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการง่วงหลับใน 8.ขณะโดยสารรถควรหลีกเลี่ยงการนั่งใกล้ประตูรถ เพราะประตูรถมีโครงสร้างเปราะบาง เมื่อประสบอุบัติเหตุจะยุบตัวหรือเปิดออก ทำให้ถูกอัดติดอยู่ในรถหรือถูกเหวี่ยงออกนอกรถ 9.พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง เพื่อป้องกันการกระแทกกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ รวมถึงลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 10.ล็อกประตูรถทุกครั้ง เพื่อป้องกันการกระเด็นออกจากตัวรถกรณีประสบอุบัติเหตุ 11.ไม่นอนหลับขณะเดินทาง หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีสติและสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย 12.ควรหมั่นสังเกตลักษณะการขับขี่ของคนขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด หากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงอันตราย ควรกล่าวตักเตือนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13.หากพบผู้ขับขี่มีอาการง่วงนอน ควรให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อพักผ่อนหรือผลัดเปลี่ยนให้พนักงานขับรถคนอื่นขับแทน ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถสาธารณะควรสำรวจ สังเกต จดจำจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินและเรียนรู้การใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างถูกวิธี รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย


 


 


ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ