แนะโรงเรียนปรุงเมนู ลดเค็ม-มัน

          กรมอนามัยแนะให้โรงเรียนปรุงเมนูลดอาหารเค็มและลดมัน แก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก


 /data/content/26735/cms/e_fjknqtxz2367.jpg


         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนประถมศึกษา เรื่อง "เมนูชูสุขภาพ ลดเค็ม ลดมัน" เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานโภชนาการในโรงเรียนได้จัดเตรียมอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กในโรงเรียน โดยทันตแพทย์หญิง จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้วิจัยและทำงานด้านอาหารสำหรับเด็กมานานกว่า 10 ปี เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทยล่าสุด พบว่ามีเด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนถึงร้อยละ 17


          ทั้งนี้ทางกรมอนามัยได้รณรงค์ และแนะนำครูในโรงเรียนประถมศึกษาให้ปรุงเมนูอาหารที่เหมาะสม ให้พลังงาน รสไม่จัดจ้านเกินไป โดยยังคงความอร่อยไว้เช่นเดิม รวมทั้งต้องปลูกฝังพฤติกรรมการกินของเด็ก เพื่อป้องกันการเสี่ยงต่อโรค เบาหวาน ความดัน และโรคไต


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์นิวส์108

Shares:
QR Code :
QR Code