แนะโรงเรียนทำความสะอาดครัว-โรงอาหาร รับเปิดเทอม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แนะโรงเรียนทำความสะอาดครัว และโรงอาหารรับเปิดเทอม thaihealth


กรมอนามัย แนะโรงเรียนทำความสะอาดครัว และโรงอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารรับเปิดเทอม


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงปิดเทอม โรงครัว และโรงอาหาร จะถูกปิดไม่ได้ใช้งาน ซึ่งทำให้อาจเกิดการสะสมของฝุ่น หยากไย่ รวมทั้งอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น นก หนู หรือแมลงนำโรคได้ ดังนั้น ก่อนเปิดเทอมโรงเรียนควรทำความสะอาดโรงครัวและโรงอาหารให้ทั่วก่อน


โดยแนะนำควรเริ่มตั้งแต่พื้น ฝาผนัง เพดานโรงอาหาร และครัว กวาดและล้างพื้นด้วยน้ำและผงซักฟอกเพื่อกำจัดคราบสกปรก พร้อมฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน 60 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณพื้น ทางเดิน ทางระบายน้ำเสีย ถังขยะ ปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค โต๊ะ เก้าอี้ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดจากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง ส่วนภาชนะและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องนำมาล้างทำความสะอาดใหม่ก่อนนำมาใช้


สำหรับการทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม หากเป็นตู้น้ำแบบกดให้ ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกตู้ รวมถึงบริเวณที่ตั้งตู้ ก๊อกน้ำ และรางน้ำ ส่วนภายในตู้บรรจุน้ำต้องขัดคราบสกปรก ตะกอน ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน


กรณีที่มีเครื่องกรองน้ำ ต้องตรวจดูว่าครบตามระยะเวลาที่ต้องล้างเครื่องกรองหรือเปลี่ยนไส้กรองตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือไม่ โดยศึกษาจากคู่มือ ที่สำคัญหากใช้ตู้น้ำดื่มที่ใช้ไฟฟ้าต้องตรวจเช็คการชำรุด บกพร่องของระบบไฟฟ้าที่ใช้ ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดนักเรียนในขณะใช้งาน ควรตรวจตราเกี่ยวกับแก๊สและไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ให้พร้อมรองรับเด็กนักเรียนกลับเข้าเรียนในช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง


 

Shares:
QR Code :
QR Code