แนะแก้เครียด ด้วยปัญญาลดแตกแยกทางการเมือง

แสวงหาความสุขแท้

 แนะแก้เครียด ด้วยปัญญาลดแตกแยกทางการเมือง

          พระไพศาล วิศาโล ประธานเครือข่ายพุทธิกา และเจ้าอาวาสวัดป่าสุคโต จ.ชัยภูมิ กล่าวในงานปฐมนิเทศน์ผู้เข้าร่วมโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปีที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ จ.นครปฐม ว่าจากสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันที่มีความแตกแยกทางการเมืองแบ่งเป็นฝ่ายสีเหลืองสีแดง ทำให้เกิดความวุ่นวายและความเครียดในกลุ่มคนจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องช่วยกันกระตุ้นให้แต่ละคนแสวงหาสุขแท้ด้วยปัญญาอย่างเร่งด่วน

 

          พระไพศาล กล่าวว่า การที่คนไปหาความสุขด้วยแนวทางผิดๆ แสวงหาแต่ความสุขที่ไม่จริง หรือสุขเทียม หวังที่จะใช้ทางลัดเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ ก็เลยส่งผลให้เกิดผลกับสังคมมากมาย รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นคนที่อยากหาสุขแท้ก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติ ว่าความสุขแท้อยู่ที่ใจ ไม่พึ่งพิงวัตถุ ไม่คำนึงถึงตนอย่างเดียว ให้ปรับใหม่โดยเริ่มคิดถึงผู้อื่นเริ่มจากคนในบ้าน แล้วขยายไปสังคม ชุมชนรอบ ๆ ตัว หากทำได้แค่นี้ ก็จะทำให้ชีวิตเป็นสุขและความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้ก็จะหมดไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

update: 25-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ