แนะเสริมความผูกพันในครอบครัวด้วยเทศกาลลอยกระทง

ที่มา : สปริงนิวส์


แนะเสริมความผูกพันในครอบครัวด้วยเทศกาลลอยกระทง thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะครอบครัวใช้เวลาร่วมกันในเทศกาลลอยกระทงเพื่อเสริมสายใยรักความผูกพันในครอบครัว และปลูกฝังเด็กไทยให้ช่วยกันรักษาและใส่ใจสิ่งแวดล้อม


   นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12   หรือวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน โดยกรมสุขภาพจิตขอเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน โดยพ่อแม่ควรชักชวนลูกๆ ไปลอยกระทงเพื่อเสริมสายใยรักในครอบครัว และเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ รักษาสิ่งแวดล้อม การหากิจกรรมทำร่วมกันนี้จะช่วยก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่างๆ มากมาย ดังต่อไปนี้


            1. เป็นการรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจความหมายของวันลอยกระทง การขอขมาพระแม่คงคา ทดแทนบุญคุณของแม่น้ำ พร้อมสอดแทรกแง่คิดในการทำความดี รู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่น น้อมรำลึกถึงผู้มีพระคุณกับเราทั้งบุคคล ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป

            2. ฝึกการคิดสร้างสรรค์ทำกระทงร่วมกันในครอบครัว ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมที่มีความสุข สนุกสนาน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และได้ใช้ไอเดียใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบทำกระทง โดยจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองขึ้น

            3. พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันในวันลอยกระทง เสริมความรักความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นการลอยความเครียด ความโศกเศร้า ความทุกข์ใจ ความไม่เข้าใจ ความขุ่นข้องหมองใจที่เกิดขึ้นในครอบครัวให้ลอยออกไปกับกระแสน้ำ พร้อมเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดีงาม โดยการใช้ 1 กระทง 1 ครอบครัว ซึ่งแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขความทุกข์ซึ่งกันและกัน

            4. ปลูกฝังให้เด็กไทยรักษาและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยทำกระทงที่มาจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จะทำให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ