แนะเลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ ช่วงสารทจีน เน้นสด ใหม่ ปรุงสุก สะอาด

ที่มา : กรมอนามัย


แนะเลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ ช่วงสารทจีน  เน้นสด ใหม่ ปรุงสุก สะอาด thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะช่วงสารทจีนการเลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ ต้องเลือกซื้อให้ปลอดภัย โดยเฉพาะการเลือกซื้อเป็ด-ไก่ ต้องสด ใหม่ เน้นอาหารปรุงสุก สะอาด


แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในวันสารทจีนชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้าทำให้มีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้และนำไปบริโภคจำนวนมาก การเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่ระมัดระวังอาจได้อาหารที่ไม่มีคุณภาพและอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยหลังจากบริโภคอาหารได้ การเลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ให้ปลอดภัยจึงควรเลือกซื้อ จากร้านค้า ตลาด หรือแหล่งจำหน่ายที่สะอาด มีสุขลักษณะที่ดี หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดสดที่มีป้ายสัญลักษณ์ ตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย ซึ่งการเลือกซื้อสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่   ต้องสดใหม่ ไม่มีสีคล้ำ ผิวหนังหรือเครื่องในไม่มีจ้ำเลือด ไม่มีการทาสีตามตัว ไม่มีกลิ่นเหม็น หมูต้องมีสีแดงตามธรรมชาติ เมื่อกดดูเนื้อไม่กระด้าง ไม่มีเม็ดสาคูหรือตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด โดยควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ ส่วนไข่ไก่และไข่เป็ดควรเลือกฟองที่สดใหม่ เปลือกไข่ไม่แตกหรือบุบร้าว ไม่มีมูลไก่หรือเป็ดติดอยู่ที่เปลือก


สำหรับเจ้าของฟาร์มหรือผู้จำหน่ายสัตว์ปีก หากสัตว์ที่เลี้ยงไว้มีอาการป่วย เช่น หงอย ซึม ผิวหนังมีสีคล้ำ มีจุดเลือดออกตามหน้าแข้ง ให้สงสัยว่าเป็นโรคได้ และห้ามนำมาชำแหละขาย โดยเด็ดขาด สำหรับผู้ชำแหละไก่หรือสัตว์ปีกอื่น ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น พลาสติกหรือผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก จมูก ถุงมือ แว่นตา และต้องนำไปซักให้สะอาด ผึ่งกลางแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้อีกครั้ง


สำหรับการเลือกซื้อผัก ผลไม้ ขอให้เลือกซื้อจากแหล่งที่ปลอดภัย เน้นผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ หรือปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อลดสารเคมีตกค้าง และการเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทไก่ หมู นั้น จะต้องเก็บในภาชนะที่สะอาดแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะและเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ส่วนการปรุงประกอบอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ต้องปรุงให้สุกทั่วทั้งชิ้นด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการทำลายเชื้อโรคประเภทแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิตัวตืดที่อยู่ในเนื้อสัตว์ และก่อนนำมาบริโภคควรอุ่นให้สุกอีกครั้ง


"ทั้งนี้ ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวก หรือเน็ตคลุมผม ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อนปรุงอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมหรือสัมผัสสิ่งสกปรก ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับหรือตักอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว และใช้ช้อนชิมเฉพาะในการชิมอาหาร เพื่อลดการปนเปื้อนทางน้ำลายและสร้างสุขอนามัยที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code