แนะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเนื่อง แม้ในยามวิกฤติ

                    ที่มา : กรมอนามัย

เเฟ้มภาพ

                    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะแม่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง แม้ในยามวิกฤติ เพื่อให้ลูกได้รับอาหารที่เหมาะสมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค พร้อมโอบกอด และเล่นกับลูกบ่อย ๆ ให้ลูกรู้สึกสบายใจมีแม่คอยปกป้องดูแล

                    นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบางจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยังคงประสบกับปัญหาอุทกภัย ทำให้ประชาชนอยู่ในสภาพไร้ที่อยู่อาศัยและต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยและสาธารณสุขที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งการขับถ่าย การบริโภคอาหาร และการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และแม่ที่กำลังให้นมลูก ควรตระหนกกับปัญหาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีการดูแลสุขภาพตนเองและลูกควบคู่กันไป โดยผู้ที่เป็นแม่ควรกินอาหารและน้ำที่ได้รับจากการบริจาคหรืออาหารปรุงสุกจากการแจกจ่ายสำหรับผู้ประสบภัยให้ครบทุกมื้อและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

                    “ทั้งนี้ แม่ที่ให้นมลูกควรให้ลูกกินนมแม่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็น เหมาะสมตามช่วงวัย และมีภูมิคุ้มกันโรค ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกาย เพราะนมแม่สะอาด เนื่องจากไม่ต้องผ่านอุปกรณ์หรือมีขั้นตอนในการเตรียมใด ๆ  ส่วนกรณีทารกไม่กินนมแม่แล้ว ควรเลือกกินนมผสม  ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ระมัดระวังเรื่องการเตรียมนมให้ได้ตามสัดส่วนที่ระบุบนฉลาก และให้ความสำคัญ เรื่องความสะอาดเป็นพิเศษล้างมือให้สะอาดก่อนชงนม และควรชงด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น เช่น น้ำขวดที่มีเครื่องหมาย อย. หรือน้ำต้มสุก และทำความสะอาดอุปกรณ์หลังลูกดื่มนม ส่วนเด็กที่ไม่สบาย เช่น มีไข้ ไข้หวัด ท้องเสีย เป็นภูมิแพ้ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นทีสำหรับแม่ที่อยู่ในศูนย์พักพิง ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับเตรียมนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก นอกจากนี้ แม่ต้องพยายามโอบกอดลูกและเล่นกับลูกบ่อย ๆ เพราะจะทำให้ลูกสบายใจที่มีแม่คอยปกป้องดูแล และช่วยลดความตึงเครียดของลูกลงด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ