แนะเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

ที่มา : กรมการเเพทย์


แนะเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมการแพทย์ แนะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมควรดูแลด้วยความเข้าใจ อดทน และใจเย็น ผู้ดูแลต้องหมั่นดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด เพื่อพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพดีและมีความสุข


นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมต้องประสบกับปัญหาความจำ หลงลืม ไม่สามารถจำสิ่งใหม่ๆได้ มีปัญหาทางด้านอารมณ์ หงุดหงิดง่าย สิ้นหวัง ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น ตะโกน  ก้าวร้าว มีอาการทางจิต หวาดระแวง หูแว่ว ภาพหลอน  ตลอดจนไม่สามารถสื่อภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจ และไม่เข้าใจการสื่อสารของผู้อื่นเช่นกัน ดังนั้นผู้ดูแลผู้ป่วยจึงต้องทำความเข้าใจกับภาวะของโรคสมองเสื่อม เพื่อจะได้ให้การดูแลและเข้าใจอาการของผู้ป่วยมากขึ้น


นายแพทย์สกานต์  บุนนาค  ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาวะโรคสมองเสื่อมที่ผู้ป่วยต้องประสบอยู่ การดูแลมักจะตกเป็นภาระของสมาชิกครอบครัวคนใดคนหนึ่ง อาจทำให้ผู้ดูแลมีความรู้สึกฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย พูดจาและมีพฤติกรรมที่รุนแรงกับผู้ป่วย ดังนั้น ก่อนที่จะดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี จะต้องดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีก่อน เช่น ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพประจำปี ป้องกันตนเองจากการบาดเจ็บจากการดูแลผู้ป่วย เช่น ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอาการปวดหลัง ปวดไหล่  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายหรือยกตัวผู้ป่วยไม่ถูกวิธีและเกินกำลังของตน 


นอกจากนี้ ควรทำจิตใจให้แจ่มใส  นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ  ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุข คลายความเครียด และที่สำคัญควรเตรียมแผนสำรองในกรณีที่ตนเองมีภารกิจส่วนตัวที่จำเป็นหรือเจ็บป่วย อย่างไรก็ตามทุกคนในครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ไม่ทิ้งภาระทั้งหมดให้แก่ผู้ดูแลหลักเพียงคนเดียว และควรจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพื่อการดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพดีและมีความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ