แนะเด็กให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แนะเด็กให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะเด็กให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตน อย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเปิดเทอม ดังนี้ การโดยสารรถประจำทาง ให้ยืนรอบริเวณ ป้ายรอโดยสารรถประจำทาง การโดยสารรถไฟฟ้า ให้ยืนรอบริเวณชานชาลาหลังเส้นเหลืองและไม่หยอกล้อเล่นกัน อย่างเด็ดขาด และการเดินถนน ควรเดินบนทางเท้าที่กำหนดไว้เป็นทางเดิน หากไม่มีทางเท้า ให้เดินชิดริมขวาของถนน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางไปยังสถานศึกษา


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่โรงเรียนส่วนใหญ่ทยอยกันเปิดเทอม ซึ่งการเดินทางไปโรงเรียนมักเป็นไปด้วยความเร่งรีบ รวมทั้งการจราจรที่คับคั่ง จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะเด็กให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเปิดเทอม ดังนี้ รถประจำทาง ให้ยืนรอรถบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง ไม่ยืนใกล้ริมฟุตบาท เพราะอาจถูกรถยนต์หรือรถประจำทาง ที่เข้ามาเทียบท่าเฉี่ยวชนได้ เมื่อรถเข้ามาจอดเทียบท่า รอให้รถจอดสนิทก่อนแล้วค่อยเดินขึ้นรถอย่างเป็นระเบียบ ไม่แย่งกันขึ้นลงรถ เพราะอาจพลัดตกจากรถได้ หลีกเลี่ยงการยืนบริเวณประตูและบันไดทางขึ้นลงรถ เพื่อป้องกันการพลัดตกจากรถหรือถูกประตูหนีบ รวมถึงห้ามยื่นศีรษะ แขนหรืออวัยวะออกนอกตัวรถอย่างเด็ดขาด เพราะเสี่ยงต่อการถูกเฉี่ยวชนจากรถคันอื่น รถไฟฟ้า ให้รอรถบริเวณชานชาลาหลังเส้นเหลืองและไม่หยอกล้อเล่นกันอย่างเด็ดขาด เพราะเสี่ยงที่จะพลัดตกลงรางรถไฟฟ้า และอาจถูกรถ ที่เข้ามาจอดเทียบท่าเฉี่ยวชนได้ เมื่อรถไฟฟ้าจอดเทียบชานชาลาให้เดินเข้าขบวนรถอย่างเป็นระเบียบหากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนประตูปิด ให้หยุดรอรถไฟฟ้าขบวนถัดไป ห้ามเดินเข้าในขบวนรถ เพราะอาจโดนประตูอัตโนมัติกระแทกจนได้รับบาดเจ็บ


กรณีทำสิ่งของตกหล่นบริเวณรางรถไฟ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี ห้ามลงไปเก็บสิ่งของเองอย่างเด็ดขาด รวมถึงไม่ยืน กีดขวางบริเวณประตู หากไม่มีที่นั่ง ให้ยืนและจับเสา ห่วง หรือราวให้มั่น เพื่อป้องกันการเสียหลักหกล้ม การเดินถนน ควรเดินบนทางเท้าที่กำหนดไว้ อย่าเดินชิดขอบถนนหรือใกล้ทางเดินรถมากเกินไปให้เดินสวนทางกับรถ จะได้มองเห็นรถ ที่กำลังแล่นมา หากเป็นถนนที่ไม่มีทางเท้า ให้เดินชิดริมขวาของถนนในลักษณะเดินเป็นแถวเรียงเดี่ยวตามกันไป ทั้งนี้ การเรียนรู้วิธีวิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุ นอกจากจะช่วยสร้างความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุ จากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับเด็กอีกด้วย


 

Shares:
QR Code :
QR Code