แนะเช็กค่าฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

ที่มา : สยามรัฐ


แนะเช็กค่าฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน  thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะเช็กค่าฝุ่น PM2.5 ก่อนออกจากบ้าน สวมหน้ากากทุกครั้ง ลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากการเผาในที่โล่ง ส่งผลให้ในบางพื้นเกินค่ามาตรฐานถึงอยู่ในระดับสีส้มที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ ซึ่งจากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น


โดยมีผู้ป่วยที่มาเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย จำนวน 33 ราย และผลสำรวจพบว่าประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ76.6 แต่กลับมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองลดลง จากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการตรวจเช็กค่าฝุ่นเพียงร้อยละ 32.1 งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง ร้อยละ36.9 ปิดประตูหน้าต่าง ร้อยละ 57.0 ไม่เผาขยะ กระดาษ และจุดธูป ร้อยละ50.70 ลดระยะเวลาออกนอกอาคาร ร้อยละ 51.8 และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นร้อยละ 82.6


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ