แนะหมั่นทำความสะอาดของใช้ ป้องกันโควิด-19

ที่มา : ไทยรัฐ


แนะหมั่นทำความสะอาดของใช้ ป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะนำประชาชนหมั่นทำความสะอาดของใช้ในบ้าน เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคด้วยการสัมผัส ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ระบาดใหม่นอกจากการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องไม่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ำ ส่วนสิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยหรือการผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องเฝ้าระวัง 14 วัน เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคด้วยการสัมผัสด้วย


ทั้งนี้ กรมอนามัยได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันร้านค้าโดยเน้นจุดสำคัญคือ จุดปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ ห้องน้ำ ลูกบิด และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น เน้นกระบวนการปรุงสุกร้อนทุกครั้ง ส่วนผู้สัมผัสอาหารก็ต้องมีสุขอนามัยที่ดี ถ้าพนักงานในร้านเจ็บป่วย ไม่สบาย ต้องให้หยุดงานหรือพบแพทย์ หากตรวจพบว่าผู้ที่ใช้บริการในร้านเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และไม่ได้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ทางร้านควรทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน สำหรับในกรณีที่ผู้บริโภคสั่งอาหารไปที่บ้านนั้น อาหารที่ส่งต้องสะอาด และยังคงสุก ร้อน เมื่อถึงมือผู้บริโภค และให้ล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ