แนะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงทำลาย สมรรถภาพทางเพศลดลง

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจาก สสส.


แนะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงทำลาย สมรรถภาพทางเพศลดลง thaihealth


หมอรามา เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำผู้ชายเสี่ยงเซ็กส์เสื่อมเพิ่มกว่า 2 เท่า สูบวันละ 1 ซอง อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพิ่ม 40%


วันที่ 13 ธันวาคม ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยงานวิจัยจากคณะนักวิจัยประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทำการศึกษาข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือที่เรียกว่า Population Assessment of Tobacco Health (PATH) study  ระหว่างปี 2559-2561 ซึ่งคณะนักวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะในกลุ่มประชาชนเพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 13,711 คน


โดยเน้นศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อสมรรถภาพทางเพศ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสูงกว่าผู้ชายที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 2.4 เท่า โดยการศึกษามีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่น่าจะส่งผลต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้ว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด อายุ การสูบบุหรี่ธรรมดา และปัจจัยอื่น ๆ


 


แนะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงทำลาย สมรรถภาพทางเพศลดลง thaihealth


“คณะผู้วิจัยจึงสรุปว่า “การสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีผลต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจริง” โดยอธิบายว่า สาเหตุที่ทำให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเกิดจากสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสารอื่น ๆ ที่ผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ไปลดระดับของฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอร์โรน โดยยิ่งสูบมากจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากขึ้น” ดร.พญ.เริงฤดี กล่าว


 


แนะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงทำลาย สมรรถภาพทางเพศลดลง thaihealth


ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การสูบบุหรี่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นที่รู้กันมานานแล้ว จากรายงานหนึ่งของประเทศออสเตรเลียพบว่า คนที่สูบบุหรี่วันละ 1 ซอง มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพิ่มขึ้น 40% หรือแม้แต่สูบน้อยกว่า 1 ซอง การเกิดอวัยวะเพศไม่แข็งตัวก็เพิ่มขึ้น 24% ซึ่งนิโคตินในบุหรี่ทำให้เส้นเลือดทั่วตัว รวมทั้งที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศหดตัว ทำให้เลือดไปเลี้ยงน้อยลง ส่งผลให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนและสารอาหารน้อยลง นิโคตินจากการสูบบุหรี่ที่ทำให้เส้นเลือดที่หดตัวซ้ำ ๆ เกิดการแข็งตัวและมีความยืดหยุ่นน้อยลง “วิธีรักษาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวในคนที่สูบบุหรี่ที่ดีที่สุดคือ การเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า”


 


อ้างอิง


Association of E-Cigarettes With Erectile Dysfunction: The Population Assessment of Tobacco and Health Study: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379721004293


Smoking and erectile dysfunction: findings from a representative sample of Australian men: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563576/


Ecig use associated with about double the odds of erectile dysfunction https://profglantz.com/2021/12/01/ecig-use-associated-with-about-double-the-odds-of-erectile-dysfunction/

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ