แนะสร้างวินัยและสุขนิสัย ช่วยปรับจิตใจสู้โควิด

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


แนะสร้างวินัยและสุขนิสัย ช่วยปรับจิตใจสู้โควิด thaihealth


แฟ้มภาพ


การพัฒนาจิตใจตนเองให้สามารถปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ ทั้งต่อตนเองครอบครัว เพียงใช้การสร้างวินัยและการรักษาสุขนิสัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด


นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ความตื่นตระหนกส่งผลต่อจิตใจ และเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่สังคมจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ ทั้งการให้ข้อเท็จจริง ความรู้ และบริการต่างๆ เพื่อคลายเครียดโดยเร็ว โดยแนวทางในการพัฒนาจิตใจให้สามารถปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19 ให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกาย และจิตใจ ทั้งต่อตนเองครอบครัว และสามารถปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคของภาครัฐ ประกอบด้วยหลัก 2 คือการสร้างวินัย และการรักษาสุขนิสัย ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเราและเป็นต้นทุนที่สำคัญของการมีสุขภาพดี


โดยเรื่องของวินัยนั้นเป็นระเบียบภายในจิตใจแต่ละบุคคล มีความสำคัญมากต่อการกำหนดชีวิตของคนให้เป็นระบบ สร้างความสม่ำเสมอในชีวิต ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ จัดเป็นความประพฤติดีและมีทัศนคติเชิงบวก การมีวินัยจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดตนเองได้ว่าต้องทำอะไร จะตอบสนองสถานการณ์อย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งหากไม่มีการควบคุมจิตใจปล่อยตามใจเกินไป ก็อาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้เช่นกัน จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วลงมือทำ, สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง, สร้างนิสัยใหม่ๆ ใส่ใจกับการพัฒนาตนเองในทิศทางที่ดีและเป็นบวก, หมั่นให้กำลังใจและให้รางวัลตนเอง


สำหรับเรื่องสุขนิสัย คือพฤติกรรมการปฏิบัติทางด้านสุขภาพ เช่น การกิน การอยู่ การทำงาน การหลับ การนอน เมื่อทำแล้วทำให้เรามีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีคุณภาพชีวิตดีมีความปลอดภัยไม่เป็นโรค การปฏิบัติเป็นการประจำจะกลายเป็นความเคยชิน ที่เราคุ้นปากกันว่านิสัย อย่างไรก็ตามกรมสุขภาพจิตได้เร่งดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาจิตใจโดยเน้นหนักให้ประชาชนตื่นตัว และตระหนักแต่ไม่ตระหนก

Shares:
QR Code :
QR Code