แนะสตรีมีครรภ์เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แนะสตรีมีครรภ์เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง thaihealth


แฟ้มภาพ


ปภ.แนะสตรีมีครรภ์เตรียมพร้อมเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเดินทางสำหรับสตรีมีครรภ์ โดยก่อนเดินทาง สตรีมีครรภ์ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและประเมินความพร้อมของสภาพร่างกาย จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นและวางแผนท่องเที่ยวในสถานที่ปลอดภัย สำหรับการโดยสารรถยนต์ ให้นั่งบริเวณเบาะด้านหน้าข้างคนขับ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง กรณีโดยสารรถประจำทาง และรถไฟฟ้า ควรเพิ่มความระมัดระวังอันตราย หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนใช้บริการหนาแน่น ที่สำคัญ สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ เพราะจะทรงตัวลำบาก ทำให้เสี่ยงต่อการตกรถและได้รับอันตราย รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลในช่วงตั้งครรภ์หรือใกล้คลอด เพราะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแท้งและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สตรีมีครรภ์เป็นกลุ่มที่มี ความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการเดินทาง เนื่องจากสภาพร่างกายและสรีระที่เปลี่ยนแปลงในขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะหากประสบอุบัติเหตุจะทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแท้งและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเดินทางสำหรับสตรีมีครรภ์ ดังนี้ ก่อนเดินทาง สตรีมีครรภ์ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและประเมินความพร้อมของสภาพร่างกาย หากเจ็บป่วยควรพักผ่อนและรักษาตัวให้หายก่อนเดินทาง


จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ยา บันทึกสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของแพทย์ และโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงควรมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยทุกครั้ง หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีคนคอยช่วยเหลือ ตลอดจนวางแผนท่องเที่ยวในสถานที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวตามยอดเขาสูง เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนน้อย อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และห้ามประกอบกิจกรรมทางน้ำทุกประเภท โดยเฉพาะการดำน้ำ เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากความกดอากาศใต้น้ำ


การโดยสารรถยนต์ ให้นั่งบริเวณเบาะด้านหน้าข้างคนขับ โดยปรับเลื่อนพนักพิงไปด้านหลังในลักษณะกึ่งเอนนอน คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง โดยคาดผ่านร่องอกลงไปตามแนวโค้งของท้อง เหนือต้นขาและกระดูกเชิงกราน พร้อมใช้หมอนใบเล็กรองบริเวณหน้าท้องส่วนล่างและปรับ สายเข็มขัดให้กระชับ ห้ามคาดทับบริเวณหน้าท้องโดยตรง เพื่อป้องกันแรงกระชาก ทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ การโดยสารรถประจำทาง ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถโดยสารที่มีคนหนาแน่น เพราะอาจถูกเบียดล้ม และเป็นลมได้


ระมัดระวังอุบัติเหตุขณะขึ้น–ลงบันได และระหว่างรถชะลอความเร็ว ไม่ยืนบริเวณบันไดหรือโหนรถโดยสาร เพราะเสี่ยงต่อการพลัดตกและหกล้ม รวมถึงเลือกนั่งบริเวณตอนกลางของรถและติดกับทางเดิน เพราะจะได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุด การโดยสารรถไฟฟ้า ให้เพิ่มความระมัดระวังอันตราย โดยเฉพาะบริเวณบันไดเลื่อน เพราะอาจสะดุดล้ม ประตูเข้าออกรถไฟฟ้า ที่มีคนใช้บริการหนาแน่น เพราะอาจถูกกระแทกหรือหกล้มได้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้ทางเข้าออกอัตโนมัติ เพื่อป้องกันที่กั้นปิดลงมากระแทกท้อง เพื่อความปลอดภัย ควรใช้ทางเข้าออกสำหรับสตรีมีครรภ์ ที่สำคัญ สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ เพราะจะทรงตัวลำบาก ทำให้เสี่ยงต่อการตกรถและได้รับอันตราย หากจำเป็นต้องโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ควรใช้ความเร็วต่ำและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ท้ายนี้สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลในช่วงตั้งครรภ์หรือใกล้คลอด เพราะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแท้งและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

Shares:
QR Code :
QR Code