แนะสงกรานต์ ยึดจิตสำนึกต่อส่วนรวมเป็นแนวทางสร้างสังคมที่ดี

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


แนะสงกรานต์ ยึดจิตสำนึกต่อส่วนรวมเป็นแนวทางสร้างสังคมที่ดี thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) แนะยึดสุขบัญญัติ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ด้วยการมีวินัยต่อตนเองและสังคม โดยฉพาะในการขับขี่รถ ขับรถดี มีวินัย ใส่ใจกฎ งดดื่มแอลกอฮอล์ และให้ความช่วยเหลือ มีน้ำใจ เป็นแนวทางสร้างสังคมที่ดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์          


นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นวันปีใหม่ไทยร่วมกับวันครอบครัวจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านเพื่อรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล และเล่นน้ำรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งการเดินทางในช่วงนี้มักเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จากการรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 มีจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  รวม 3,724 ครั้ง เสียชีวิตถึง 418 ราย โดยมีสาเหตุมาจากการดื่มแล้วขับมากที่สุด ถึงร้อยละ 40.28 รองลงมาคือการขับรถเร็ว ร้อยละ 26.50  ซึ่งอุบัติเหตุกรณีเมาแล้วขับ เกิดจากการขาดสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต จิตใจของครอบครัว ญาติพี่น้อง รวมถึงทรัพย์สินอีกด้วย 


นายชาญยุทธ  พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา แนะประชาชนนำหลักสุขบัญญัติ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการมีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสังคม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ดังนี้ 1) มีวินัยในการขับขี่ ขับรถดี มีน้ำใจ ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ  ไม่ขับรถเร็ว ที่สำคัญคือการดื่มไม่ขับและขับไม่โทรเด็ดขาด  2) งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและสนุกสนานรื่นเริง เริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข มีสุขภาพดี และลดปัญหาการกระทบกระทั่งหรืออุบัติเหตุอันเกิดจากอาการมึนเมา 3) เล่นน้ำสงกรานต์อย่างระมัดระวังและให้เกียรติผู้อื่น ใช้น้ำสะอาด งดการใช้แป้งและเล่นน้ำใส่สีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นได้  4) แสดงตัวเป็นจิตอาสา ให้ความช่วยเหลือ มีน้ำใจ ดูแลความปลอดภัยคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (http://healthydee.moph.go.th)  

Shares:
QR Code :
QR Code