แนะวิธีใช้ชีวิตสังคมเมือง ยึดหลักใจเขา-ใจเรา

ที่มา : MGR Online 


แนะวิธีใช้ชีวิตสังคมเมือง ยึดหลักใจเขา-ใจเรา thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิตแนะวิธีใช้ชีวิตสังคมเมือง ยึดหลักใจเขา-ใจเรา ฝึกสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เข้มแข็ง พร้อมปรับตัว เผชิญกับปัญหาโดยไม่เกิดความเครียด


นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากกรมสุขภาพจิตถึงกรณีข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ สะท้อนถึงปัญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจและการขยายตัวของสังคมเมืองที่มีแนวโน้มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และภาวะจิตใจของประชาชน มีความเสี่ยงเกิดความรุนแรง เช่น การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย จึงขอให้ประชาชน ใช้ความรักใคร่ ปรองดอง เอื้ออาทร “ใจเขาใจเรา” ที่เป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน จุดแข็งของคนไทยมาใช้ในสังคมเมือง โดยไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหารอบข้าง ขอให้ช่วยเหลือกัน เพราะหากไม่ช่วยเหลือกันปัญหานั้นจะกลับมาส่งผลกระทบต่อเราในอนาคตด้วย โดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันในสภาพสังคมเมืองมักเกิดจะเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว และเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า ขอให้ประชาชนตั้งสติ ควบคุมตัวเองให้ได้ โดยเฉพาะอารมณ์โกรธและนำมาซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้


ดังนั้นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น ขอให้ใช้วิธีจัดการกับความโกรธโดย ตั้งสติ รู้ตัวเองว่า “โกรธ” ให้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ หรือใช้วิธีการนับเลขต่อเนื่อง จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์จากหนักเป็นเบาได้ หากประเมินแล้วควบคุมได้ยาก หรือสถานการณ์มีความเครียดและมีความเสี่ยงอาจเกิดการปะทะกันขอให้ออกจากสถานการณ์ไปก่อนจะช่วยสงบอารมณ์ได้ สำหรับผู้ที่มีความเครียดสะสม จะมีความอดทนต่ำเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ถูกใจ ดังนั้นประชาชนจะต้องฝึกการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะปรับตัว เผชิญกับปัญหาโดยไม่เกิดความเครียด โดย ออกกำลังกายให้พอเพียงอย่างน้อยวันละ 30 นาที อาทิตย์ละอย่างน้อย 3 วัน พักผ่อนให้เพียงพอ เช่น การนอนหลับ หรือไปเที่ยว ซึ่งจะต้องไม่เหนื่อยจนเกินไป และประการสำคัญ ประชาชนควรสำรวจตัวเองว่าเครียดอะไรและการหาวิธีจัดการความเครียดโดยเริ่มจากเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด หรือความรุนแรง ที่จะส่งผลกระทบ หากบางเรื่องแก้ไขไม่ได้และอาจส่งผลรุนแรง สามารถขอคำปรึกษาจากคนอื่นที่ไว้ใจได้ หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ 191

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ