แนะวิธีทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสสูง

ที่มา : Happinet Club


แนะวิธีทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสสูง


แฟ้มภาพ


แนะวิธีทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสสูง 


การทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ใช้สบู่หรือผงซักฟอกช่วยลดปริมาณเชื้อโรคบนพื้นผิวและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากพื้นผิวต่างๆ  การทำความสะอาดเพียงอย่างเดียวก็สามารถช่วยขจัดอนุภาคไวรัสส่วนใหญ่ที่เกาะบนพื้นผิว


1.ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสสูงทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ ที่จับ สวิตช์ไฟและพื้นเคานเตอร์ และทุกครั้งหลังจากมีคนมาหาที่บ้าน


2.ทำความสะอาดพื้นผิวอื่นๆ ในบ้านเมื่อเห็นว่าสกปรกหรือทำบ่อยครั้งกว่าเดิมหากมีคนในบ้านคุณมีแนวโน้มสูงว่าจะป่วยด้วยโรคโควิด-19 คุณอาจเลือกวิธีฆ่าเชื้อ


3.ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวแต่ละประเภท ตามคำแนะนำในฉลากผลิตภัณฑ์

Shares:
QR Code :
QR Code