แนะวิธีจัดการปัญหาเมื่อลูกติดยาและก้าวร้าว

ที่มา:กรมการแพทย์


แนะวิธีจัดการปัญหาเมื่อลูกติดยาและก้าวร้าว thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ แนะผู้ปกครองตั้งสติ ควบคุมอารมณ์ พูดคุยด้วยเหตุผล พร้อมหาทางออกร่วมกันเมื่อลูกติดยาและก้าวร้าว


นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน แต่ในสังคมปัจจุบันพบว่ามีเด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผลักดันให้พวกเขาออกไปแสวงหาสิ่งทดแทนมาเติมเต็มในสิ่งที่เขารู้สึกว่าขาดหายไป เช่น จับกลุ่มกับเพื่อนชักชวนกันทำสิ่งที่ล่อแหลมและเสี่ยงอันตรายต่อตนเอง เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่ ดื่มสุราและเสพยาเสพติด ด้วยความเยาว์วัยและขาดประสบการณ์ทำให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งหมดอนาคตขาดโอกาสที่ดีในชีวิต เมื่อผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งแรกที่ควรทำ คือ การตั้งสติและควบคุมอารมณ์ เพราะถ้าผู้ปกครอง ซึ่งเป็นคนที่บุตรหลานเห็นเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถควบคุมสติได้ เขาอาจไปปรึกษาหรือพึ่งพาคนอื่น และจะเป็นการเพิ่มปัญหาหรือทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ทั้งนี้ต้องพูดคุยด้วยความใจเย็น พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ พูดคุยถึงสาเหตุที่ใช้ยาเสพติด วิธีการใช้ จำนวนและความถี่ ตลอดจนพร้อมช่วยกันคิดและหาทางออกของปัญหาร่วมกัน


นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อบุตรหลานติดยาและมีอาการก้าวร้าว ผู้ปกครองบางท่านอาจใช้ความรุนแรง ผลที่ตามมาคือเกิดความแตกหักร้าวฉานในครอบครัว ดังนั้นเมื่อพบว่าเด็กมีความก้าวร้าว ต้องตั้งสติและอย่าตื่นเต้นตกใจกับพฤติกรรมดังกล่าว ควรประเมินสถานการณ์ หากก้าวร้าวไม่มากให้พูดคุยด้วยเหตุผล เปิดใจรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะบางครั้งการที่เด็กก้าวร้าวอาจมีสาเหตุจากปัญหาภายในครอบครัว การเลี้ยงดู สภาพจิตใจ สภาพแวดล้อมและสังคม รวมถึงผลจากการใช้ยาเสพติด การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อหาสาเหตุจะช่วยให้การแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุด แต่หากบุตรหลานมีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างรุนแรงหรือมีอาการคลุ้มคลั่ง หูแว่ว เห็นภาพหลอน ต้องรีบพาไปปรึกษาแพทย์หรือนำส่งสถานบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ เมื่อจัดการปัญหาดังกล่าวได้แล้ว ควรพยายามเข้าใจและให้กำลังใจ ทั้งนี้ เมื่อบุตรหลานกลับมาเป็นคนเดิม ควรให้เวลาอย่างสม่ำเสมอ เช่น พูดคุยกันในตอนเย็นระหว่างทานอาหารค่ำ เล่นกีฬาด้วยกัน หรือไปเที่ยวต่างจังหวัดร่วมกันในวันหยุด สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้กลับมาอีกครั้ง หากประสบปัญหาด้านยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th หรือเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดได้ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี  และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี

Shares:
QR Code :
QR Code