แนะฝึกจดไทม์ไลน์ตัวเอง ช่วยสกัดโควิดระบาด

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


แนะฝึกจดไทม์ไลน์ตัวเอง ช่วยสกัดโควิดระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


ข่าวการระบาดของโควิด-19 มักจะมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ประชาชนได้ระมัดระวัง ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ไทม์ไลน์ ยังมีประโยชน์ช่วยทำให้การสืบสวนโรค และค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีการแนะนำให้จดไทม์ไลน์ของตัวเองเป็นประจำ


นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า   การเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเรื่องสำคัญหากมีข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโดยละเอียด จึงขอแนะนำให้ประชาชนฝึกหัดเขียนบันทึกกิจกรรมในแต่ละวัน หรือไทม์ไลน์ของตนเอง เพราะหากมีกรณีพบผู้ป่วยบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิด จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ในการประเมินความเสี่ยงของบุคคลที่อาจได้รับเชื้อต่อจากผู้ติดเชื้อ สามารถค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ การสอบสวนโรค และการควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว


อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเลย รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.ในพื้นที่ หรือสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์ ศบค.จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 1567

Shares:
QR Code :
QR Code