แนะผู้สูงวัยฟิตร่างกาย ห่างไกลโรค

กรมอนามัยแนะผู้สูงวัยฟิตร่างกาย ลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดภาวะซึมเศร้าและสภาวะสมองเสื่อม


แนะผู้สูงวัยฟิตร่างกาย ห่างไกลโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กลุ่มวัยผู้สูงอายุที่มักมีร่างกายที่เสื่อมสภาพ ตามกาลเวลา การออกกำลังกายจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะ จะช่วยพัฒนาความอดทนของระบบการหายใจและการ ไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ และกระดูกอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดภาวะซึมเศร้าและสภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเมื่อ สุขภาพร่างกายดี ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ได้


"การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มวัยนี้ ควรออกกำลังกายในระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาที/ สัปดาห์ หรืออย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์ สำหรับการ ออกกำลังกายในระดับหนัก และควรเพิ่มการออก กำลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อหลักอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ เสริมสร้างความสมดุลของร่างกายอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์"


การออกกำลังกายในวัยสูงอายุจะแตกต่างกับวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานไม่มากนัก ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความสมดุลของร่างกายหรือการทรงตัว เนื่องจากผู้สูงอายุมีความสามารถในการทรงตัวลดลงจากการเสื่อมสภาพของระบบประสาท กระดูก และกล้ามเนื้อ ทำให้ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว ซึ่งปัจจุบันพบว่าคนที่อายุมากกว่า 60 ปี ล้มอย่างน้อยปีละครั้ง และเมื่ออายุมากกว่า 80 ปี การล้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และเกินกว่าครึ่งเกิดการล้มซ้ำ ประกอบกับมีโรคกระดูกพรุนที่พบมากในผู้สูงวัยทำให้กระดูกหักถึงร้อยละ 3-5 และเกิดทุพพลภาพเพิ่มภาวะพึ่งพิงและมีคุณภาพชีวิตต่ำลง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่ต้องได้รับการป้องกันและให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม


 


 


 ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ