แนะผู้ขับขี่เดินทางช่วงปีใหม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


แนะผู้ขับขี่เดินทางช่วงปีใหม่  thaihealth

แฟ้มภาพ


อภ.แนะผู้ขับขี่เดินทางช่วงปีใหม่ สำรองยา-เลี่ยงกินยาทำให้ง่วง


ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ซึ่งจะมีวันหยุดยาว ดังนั้นการเตรียมยาในระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเดินทางในประเทศ หรือต่างประเทศสำคัญที่สุดอันดับแรกคือ การเตรียมยาสำหรับผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว ซึ่งยาของผู้สูงอายุจะมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ จึงควรเตรียมยาในปริมาณเท่ากับวันที่เดินทางหรือสำรองเพิ่ม 3-5 วัน และควรติดชื่อยาไปด้วยเพราะหากยาตกหล่น สูญหาย สามารถซื้อยาตัวเดิมหรือเข้าโรงพยาบาลแจ้งแพทย์ได้ว่าใช้ยาอะไร


ส่วนยาอื่นๆ จะเป็นยาพื้นฐานที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ พาราเซตามอนลดไข้ ยาแก้แพ้ ซึ่งสามารถลดน้ำมูก และใช้แก้คันได้ด้วย ยาลดกรดชนิดน้ำซึ่งออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าชนิดเม็ด ผงเกลือแร่ ผงถ่านกรณีท้องเสีย ยาแก้เมารถ ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อและอุปกรณณ์ทำแผน


กรณีต้องขับรถเอง หากมีการใช้ยาในระหว่างนั้นต้องศึกษาก่อนว่า ยาที่รับประทานมีตัวใดที่ออกฤทธิ์ทำให้มีอาการง่วงนอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทยาลดน้ำมูกยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อ หรือยาในกลุ่มแก้ปวดไมแกรน ยาคลายกังวลบางชนิด ยากลุ่มนี้ทำให้ง่วงนอน เป็นผลให้ความสามารถในการตัดสินใจช้าลง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ กรณีไม่สามารถเลี่ยงได้ ควรจอดนอนพักจนหายง่วงแล้วจึงขับต่อไป สำคัญที่สุดควรมีเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์หรือพยาบาลที่ฝากครรภ์ไปด้วยถ้ามีปัญหาจะได้โทรปรึกษา หากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ให้เข้าพบแพทย์ที่สถานพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ ทันที


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code