แนะป้องกันผู้สูงอายุ พลัดหกล้ม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


น้ำขัง พื้นลื่น ระวังสูงวัยหกล้ม thaihealth


สคร.5 ราชบุรี เตือนช่วงฝนตก มีน้ำขัง พื้นลื่น ระวังผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มอาจพิการและเสียชีวิต


นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและตกหนักในบางแห่ง ส่งผลมีน้ำขังตามบริเวณต่าง ๆ ทั้งพื้นดินและบริเวณรอบบ้าน ทำให้พื้นลื่นการเดินค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุอาจทำให้เกิดการพลัดตกหกล้มได้มากกว่าช่วงปกติ  ซึ่งการพลัดตกหกล้มนี้ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของผู้สูงอายุในกลุ่มการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจรองจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ จากการสำรวจที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุพบว่าส่วนใหญ่มีห้องนอนอยู่ชั้นล่างของบ้าน ต้องขึ้นลงบันไดไปนอนชั้นบนของบ้าน ส่วนห้องน้ำยังใช้โถส้วมแบบนั่งยอง ไม่มีราวจับกันลื่นในห้องน้ำ และยังใช้ประตูห้องน้ำแบบเปิดเข้าหาตัว


สำหรับการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในช่วงหน้าฝน ได้แก่  1.ดูแลและจัดการภายในบ้านไม่ให้พื้นเปียกและลื่น  2.จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ควรจัดให้อยู่ชั้นล่าง และเตียงนอนมีความสูงระดับข้อพับเข่า  เก็บบ้านให้เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้ชัดเจน  มีราวจับภายในบ้านและห้องน้ำ มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำ ใช้โถส้วมแบบชักโครก และไม่ควรล็อคประตูขณะใช้ห้องน้ำ  3.กรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและกินยาหลายชนิด ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือเภสัชกรเกี่ยวกับยาที่ใช้ เพื่อให้รู้ผลข้างเคียงของยา  และ  4.หมั่นออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว


ทั้งนี้ การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ต้องเริ่มที่ผู้สูงอายุเอง รวมถึงผู้ดูแลและคนในครอบครัวก็ต้องใส่ใจดูแลและสังเกตผู้สูงอายุเสมอ เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม  นอกจากนี้ ผู้นำชุมชนและคนในชุมชนควรร่วมกันสำรวจสิ่งแวดล้อมหรือจุดเสี่ยงในชุมชนและร่วมปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น พื้นทางเดิน ถนน เป็นต้น หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


 

Shares:
QR Code :
QR Code