แนะประชาชนเลือกใช้หน้ากากที่ถูกต้อง

ที่มา : มติชน


/แนะประชาชนเลือกใช้หน้ากากที่ถูกต้อง


แฟ้มภาพ


แนะประชาชนเลือกใช้หน้ากากที่ถูกต้อง ยึดหลัก 3-3-1 ป้องกันฝุ่นจิ๋ว PM2.5


นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการแถลงข่าวของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้านผลกระทบต่อสุขภาพ (ศกพ.ส.) เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรฐานประสิทธิภาพของหน้ากากในการป้องกัน PM2.5 ร่วมกับ รศ.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในวันที่ 1-10 มกราคม พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บางจังหวัดที่พบค่าเกินมาตรฐาน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร และหนองคาย โดยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เมื่อเทียบสถานการณ์ PM2.5 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562-วันที่ 9 มกราคม 2563 กับเดือนธันวาคม 2563-วันที่ 9 มกราคม 2564 พบว่า ค่าเฉลี่ย PM2.5 ในกรุงเทพฯและปริมณฑลลดลงถึงร้อยละ 42 ทั้งจากปริมาณการจราจรและจุดความร้อนในประเทศลดลง ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน


"การเลือกและใช้หน้ากากที่ถูกต้องขอให้ประชาชนใช้หลัก 3-3-1 ซึ่ง 3 ตัวแรกคือ การเลือก ได้แก่ 1.เลือกหน้ากากที่ได้มาตรฐาน สะอาด ไม่มีกลิ่นผิดปกติหรือฉีกขาด 2.เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือกิจกรรมของผู้สวมใส่ และ 3.เลือกขนาดให้เหมาะสมกับใบหน้า สำหรับ 3 ตัวที่สองคือ การใช้ ได้แก่ 1.สวมให้ถูกต้อง โดยครอบจมูกและปาก 2.ไม่สวมหน้ากากขณะออกกำลังกายเนื่องจากทำให้หายใจลำบาก ทำให้เหนื่อยง่ายกว่าปกติ และ 3.ไม่ใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่น และ 1 ตัวสุดท้ายคือ การทิ้ง ต้องทิ้งลงถังขยะและล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง" รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code