แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

 


ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ thaihealth


แฟ้มภาพ


ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างปลอดภัยโดยให้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นใส่ถุงยังชีพไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างปลอดภัยโดยให้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นใส่ถุงยังชีพไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคสำเร็จรูปอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคและชุดปฐมพยาบาลเครื่องนุ่มห่มไฟฉายวิทยุเทียนไขถ่านไฟฉายเชือกนกหวีดถุงพลาสติกและเอกสารสำคัญ


          เรียนรู้หลักปฏิบัติรับมือภัยพิบัติโดยหมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติและศึกษาข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละประเภทศึกษาการอพยพหนีภัยอย่างถูกวิธีจดจำเส้นทางหนีภัยและเข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอติดตามข้อมูลความเสี่ยงภัยอยู่เสมอและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจดจำหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบตัดแต่งกิ่งไม่ให้ปลอดภัย


          ทั้งนี้หากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดกรณีที่สถานการณ์ภัยรุนแรงและมีประกาศให้อพยพควรรีบออกจากพื้นที่ไปตามเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code