แนะปชช.รักษาสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วยช่วงหน้าหนาว

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


แนะปชช.รักษาสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วยช่วงหน้าหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ระยะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว ดังนี้ ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สวมถุงมือ ถุงเท้า เพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย และหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ จะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค และป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นพิเศษ เพราะมีภูมิต้านทานต่ำ ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย และเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อน หากเจ็บป่วยจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปไม่นอนในที่โล่งแจ้ง โดยไม่สวมเสื้อผ้าหรือห่มผ้า เพราะอากาศที่หนาวเย็นทำให้เลือดไหลเวียนช้า ร่างกายขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ ไม่ดื่มสุราแก้หนาว เพราะทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนเร็วขึ้น หากดื่มในปริมาณมากและเผลอหลับ โดยไม่ห่มผ้าหรือสวมใส่เสื้อผ้า จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ไม่จุดตะเกียงหรือก่อกองไฟในที่ปิดมิดชิด เพราะนอกจากจะสำลักควันไฟ  ทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตแล้ว หากเผลอหลับโดยไม่ดับไฟ ยังเสี่ยงต่อการถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย จะช่วยป้องกันการเจ็บป่วย ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในช่างฤดูหนาวเป็นไปด้วยความปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code