แนะปชช.ป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือนได้ด้วยตัวเราเอง

 

แนะปชช.ป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือนได้ด้วยตัวเราเอง

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะประชาชนป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน โดยเลือกใช้อุปกรณ์และสายไฟที่ได้มาตรฐาน สายไฟมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟ เพื่อป้องกันเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับบ้านที่ใช้ถังก๊าซ/เตาถ่านควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ และดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ รวมทั้ง ดับธูปเทียน ปิดสวิตซ์ไฟทุกชนิดก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ระยะนี้มักได้ยินข่าวเพลิงไหม้บ่อยครั้ง โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ซึ่งเหตุเพลิงไหม้แต่ละครั้งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะสาเหตุและวิธีป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน ดังนี้

ไฟฟ้าลัดวงจร สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดการชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนทำให้เกิด ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงสายไฟมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้การใช้ฟิวส์ไม่ถูกขนาด เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดไว้ในเต้าเสียบเดียวกัน

ที่สำคัญ หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า หากสายไฟเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีคล้ำ เมื่อใช้หลังมือสัมผัสผิวฉนวนรู้สึกว่ามีความอุ่นหรือร้อน แสดงว่า มีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด หรือจุดต่อบริเวณปลั๊กไฟ เต้ารับ หรือสวิตช์ไม่แน่น หากพบว่าสายไฟมีรอยแตก กรอบ ไหม้ หรือชำรุด ให้รีบแจ้งช่างผู้ชาญการมาดำเนินการแก้ไขทันที หากมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและมีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ให้เปลี่ยนสายไฟในขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใช้งาน โดยเฉพาะสายไฟฟ้านอกอาคารที่อยู่ใต้ฝ้าเพดานหรือฝาผนังบ้านต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ เพราะเป็นจุดที่ชำรุดได้ง่าย และหากเกิดเพลิงไหม้ จะยากต่อการสังเกตเห็นและลุกลามอย่างรวดเร็ว ทำให้ควบคุมเพลิงไม่ทัน ที่สำคัญ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ไม่เปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ตลอดเวลา เพราะมอเตอร์ไฟฟ้า จะทำงานหนัก ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ 

การใช้เตาถ่านหรือก๊าซหุงต้ม เลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐาน มอก. ไม่มีรอยบุบ ปูด บวม หรือมีสนิมกัดกร่อน ไม่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใกล้ถังก๊าซ ห้ามกลิ้งหรือกระแทกถัง หลังประกอบอาหารเสร็จควรปิดให้สนิท เพราะก๊าซหุงต้มมีคุณสมบัติไวไฟ และเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้อย่างรวดเร็ว หากขาดความระมัดระวังจะทำให้เกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ สำหรับผู้ที่ใช้เตาถ่านห้ามปล่อยให้ถ่านไฟหรือฟืนมอดดับเอง เพราะสะเก็ดไฟอาจกระเด็นไปติดวัสดุอื่น ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

การจุดธูปเทียนบูชาพระควรปักธูปเทียนไว้ในกระถางธูปที่ทำจากภาชนะทนไฟ เช่น ทองเหลือง แก้ว ไม่ควรจุดธูปเทียนทิ้งไว้ และดับไฟให้สนิทก่อนออกจากบ้านเรือนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Shares:
QR Code :
QR Code