แนะบริโภคข้าวอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ

พบอัตราเกิดโรคเรื้อรังในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง มีเหตุจากได้รับสารพิษสะสมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสิ่งแวดล้อมและอาหาร แนะบริโภคข้าวอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ

รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราการเกิดโรคเรื้อรังในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งเกิดจากที่ร่างกายได้รับพิษต่างๆ สะสมเข้าไปอย่างต่อเนื่อง จากทั้งในสิ่งแวดล้อม อาหารการกิน เป็นต้น โดยพบว่าโรคมะเร็งเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบสาเหตุ แต่อาหารเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคได้ ด้วยการรับสารปนเปื้อนต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน โครงการ “กินดี อยู่ดี ด้วยข้าวอินทรีย์ชุมชน” รพ.รามาฯ ได้สนับสนุนการจำหน่ายข้าวอินทรีย์จากชุมชนให้กับประชาชน เพราะร.พ.ถือเป็นสถานที่หนึ่งที่จะเผยแพร่ความรู้ และชักชวนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนอกจากการรักษายังจำเป็นต้องให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีต่างๆ ด้วย

นางวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด เครือข่ายตลาดสีเขียว กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของผลิตภัณฑ์อินทรีย์มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเพิ่มขึ้นในระบบ ผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญ เพราะเกษตรกรมีความกังวลเรื่องตลาดที่จะส่งสินค้า หากมีตลาดที่มั่นคง ก็จะทำให้เกษตรกรหันมาผลิตพืชผลปลอดสารพิษได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวแบบหมุนเวียนไปสถานที่ต่างๆ ทำระบบสมาชิก กระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code