แนะนำ “ครัวบ้าน ร้านอาหาร” คุมเข้มความสะอาด ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค

ที่มา : กรมอนามัย

                    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ครัวบ้านและร้านอาหาร คุมเข้มความสะอาด เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค

                    นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ครัวบ้านและร้านอาหาร เป็นสถานที่ที่จัดเก็บเครื่องปรุงรส อาหารสด และอาหารแห้งต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรุงประกอบเครื่องดื่มและอาหาร หากจัดเก็บไม่ดี หรือไม่สะอาด อาจทำเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ หนู จึงเน้นย้ำให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารตรวจสอบ และปิดภาชนะที่บรรจุอาหารให้มิดชิดทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสัตว์พาหะนำโรค รวมถึงคุมเข้มในการทำความสะอาด สถานที่ปรุงประกอบอาหาร บริเวณพื้น โต๊ะ ที่นั่ง อย่างสม่ำเสมอ จัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลทุกวันไม่ให้มีขยะตกค้าง

                    “ทั้งนี้ ขยะประเภทเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด  และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งหมั่นล้างทำความสะอาดถังขยะไม่ให้มีเศษขยะหมักหมม ท่อน้ำทิ้ง  ไม่ควรมีเศษอาหารตกค้าง ส่วนการทำความสะอาดพื้นที่ห้องครัวหรือสถานที่ปรุงประกอบอาหารให้ใช้น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร โดยเช็ดทำความสะอาดสถานที่ภายในห้องครัว หรือสถานที่ปรุงประกอบอาหาร   บริเวณพื้น รวมทั้งโต๊ะที่นั่งกินอาหาร จุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคจากสัตว์พาหะนำโรค” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code