แนะนักเรียน ผู้ปกครองไปสนามสอบ การ์ดไม่ตก เข้มป้องกันโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


แนะนักเรียน ผู้ปกครองไปสนามสอบ การ์ดไม่ตก เข้มป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่สนามสอบเมืองทองธานี แนะนำนักเรียนและผู้ปกครองที่ไปสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ รวมถึงผู้จัดการสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  การแพร่ระบาดของโควิด-19 และแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา  08.30 – 14.00 น. ณ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบประมาณ 13,000 คนจากทั่วประเทศนั้น กรมอนามัยได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่สนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมของมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติ  ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การ์ดไม่ตกโดยการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างระหว่างกัน และเมื่อผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานแล้ว ไม่ควรรอที่สนามสอบ เพื่อเป็นการลดความแออัดบริเวณสถานที่จัดสอบ ส่วนประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองทองธานีในช่วงวันและเวลาดังกล่าว


อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในส่วนของผู้จัดการสอบขอให้คุมเข้มมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ดังนี้ 1) ให้คัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ  ให้ทำการแยกห้องสอบ 2) กรณีผู้เข้าสอบหรือมีบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน มีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องแจ้งข้อมูลประวัติการเดินทาง ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ที่กองอำนวยการประจำสนามสอบ เพื่อที่สนามสอบจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เหมาะสม 3) ให้ผู้เข้าสอบและบุคลากรประจำสนามสอบสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า


"4) จัดให้มีจุดล้างมือ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ไว้ในบริเวณต่างๆ ให้เหมาะสม และเพียงพอ 5) จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะสอบไม่น้อยกว่า 1 เมตร  6) จัดให้มีการการระบายอากาศที่ดี ควรเปิดประตูห้องสอบเป็นระยะ เพิ่มอัตราการหมุนเวียนของอากาศให้มีการนำอากาศจากภายอกเข้ามามากขึ้น และ 7) ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมบ่อย ๆ ทุก 2 ชั่วโมง เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำ และอ่างล้างมือ โดยให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค" อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code