แนะทำฟันกรณีจำเป็น ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


แนะทำฟันเฉพาะกรณีจำเป็น ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ทันตแพทย์ แนะนำประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หากไม่จำเป็นเร่งด่วนในการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน ให้เลื่อนการพบแพทย์ก่อน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องรักษาอย่างเร่งด่วน


ทันตแพทย์หญิงทิพรดี ภัทรโสภาชัย ทันตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 บางคลีนิคทันตกรรมหยุดให้บริการ หรืองดการรักษาบางประเภท เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน และการตกแต่งฟันอื่น ๆ แต่ยังคงให้บริการฉุกเฉินทางทันตกรรมตามปกติ


ประชาชนบางรายมีความวิตกกังวลว่า การไปทำฟันจะเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 เนื่องจากลักษณะเครื่องมือทำฟันเมื่อใช้งานจะเกิดฝอยละอองการฟุ้งกระจาย เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งต่อตัวคนไข้ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมถึงบุคลากรทันตกรรมอื่น ๆ


อย่างไรก็ตามมีข้อแนะนำสำหรับประชาชน ที่ต้องใช้บริการทันตกรรม หากเป็นการรักษาสุขภาพช่องปาก และฟันที่ไม่เร่งด่วน หรือยังไม่มีอาการ เช่น การขูดหินปูน การตกแต่งฟันและการผ่าฟันคุด เป็นต้น ให้เลื่อนการพบแพทย์ไปก่อน รอจนกว่าสถานการณ์การระบาดโควิด-19 จะลดลง แต่หากเป็นกรณีที่จำเป็นต้องรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น เกิดอุบัติเหตุที่กระทบกับฟัน ปวดฟัน เหงือกเป็นหนอง สามารถเข้ารับบริการแผนกทันตกรรมได้ตามปกติ


ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะทำการคัดกรองคนไข้เบื้องต้นก่อน เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แ ละการซักประวัติการเดินทาง หรือบางกรณีจำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ โดยทันตแพทย์ยินดีให้การรักษาและป้องกันความเสี่ยงการติดโควิด-19 อย่างเต็มที่

Shares:
QR Code :
QR Code