แนะทานอาหารที่ปรุงสุก ป้องกันท้องร่วงในหน้าหนาว

ที่มา : กรมควบคุมโรค


แนะทานอาหารที่ปรุงสุก ป้องกันท้องร่วงในหน้าหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังป่วยโรคอุจจาระร่วง ขอให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หลังปีนี้พบผู้ป่วยแล้วกว่า 9 แสนราย แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อโรต้าไวรัส ซึ่งพบว่า เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงรุนแรงได้มากที่สุด สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 พฤศจิกายน 2562 พบผู้ป่วยจำนวน 942,095 ราย เสียชีวิต 7 ราย และพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 4 เหตุการณ์ ซึ่งล่าสุดเกิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยกลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุด คือ มากกว่า 65 ปี (ร้อยละ 13.69) รองลงมา คือ 15-24 ปี (ร้อยละ 11.98) และ 25-34 ปี (ร้อยละ 11.46) ตามลำดับ


โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคติดต่อที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ สามารถพบได้ในทุกฤดูกาลและทุกภาคของประเทศ โดยเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยตรงผ่านการรับประทานอาหาร และดื่มน้ำหรือน้ำแข็งที่ปนเปื้อน ซึ่งหลักๆแล้วมักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรต้าไวรัส (Rotavirus) และ โนโรไวรัส (Norovirus) เชื้อดังกล่าวจะพบได้ในช่วงอากาศเย็น และที่สำคัญผู้ป่วยที่เคยเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ และจะแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยหลังจากที่ได้รับเชื้อ ส่วนใหญ่จะมีอาการไข้ อาเจียน ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่างรุนแรง ทำให้เสียน้ำและเกลือแร่ บางรายรักษาไม่ทันอาจช็อกและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนการรักษาคือการให้ยาตามอาการ เช่น ให้ยาแก้อาเจียน ให้ดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทนการสูญเสียน้ำจากการถ่ายอุจจาระและอาเจียน หลีกเลี่ยงการให้ยาฆ่าเชื้อ เด็กเล็กไม่ต้องหยุดนมแม่ ถ้าหากอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง ถ่ายเป็นมูกเลือด อาเจียน ซึมและเพลียมาก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที


          นายแพทย์สุวรรณชัย  กล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ อาหารค้างมื้อต้องนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทาน น้ำสำหรับชงนมต้องต้มให้สุก ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรก ควรใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มน้ำ หรือน้ำแข็งที่สะอาด หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็กอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีอาการอุจจาระร่วง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


 

Shares:
QR Code :
QR Code