แนะตรุษจีนไม่ประมาทเลี่ยงอุบัติภัย

ปภ.แนะ ตรุษจีนประกอบกิจกรรมด้วยความไม่ประมาทเสี่ยงอุบัติภัย ไม่จุดประทัดภายในบ้านเรือน


ประกอบกิจกรรมด้วยความไม่ประมาทเสี่ยงอุบัติภัยช่วงตรุษจีน thaihealth


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เตือนเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้ และอุบัติภัยจากประทัดสูง พร้อมแนะปิดวาล์วถังก๊าซและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังประกอบอาหาร จุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟ เผากระดาษเงิน กระดาษทองในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่จุดประทัดภายในบ้านเรือน ใกล้แนวสายไฟ  อยู่ให้ห่างจากประทัดที่จุดแล้วในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยให้เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัย


นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีการสักการะบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษโดยการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง การจุดประทัด ส่งผลให้เทศกาลตรุษจีนเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีสถิติการเกิดอุบัติภัยสูงกว่าปกติ ทั้งเพลิงไหม้ และอุบัติภัยจากประทัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันอุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้


อัคคีภัย ปิดเตาแก๊สและวาล์วถังก๊าซให้สนิททุกครั้งหลังประกอบอาหาร ไม่เปิดเตาแก๊สอุ่นอาหารทิ้งไว้เป็นเวลานาน โดยไม่มีผู้ดูแล เพราะอาจเกิดเพลิงไหม้ได้ ควรจุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟ ไม่จุดธูปเทียนจำนวนมากในครั้งเดียวกัน เพราะจะเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว อีกทั้งไม่จุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ควรดับไฟธูปเทียนให้สนิททุกครั้งก่อนออกจากบ้าน สำหรับการเผากระดาษเงิน กระดาษทองควรเผาในที่โล่งแจ้ง หรือในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด  ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงหรือวัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น  พงหญ้าแห้ง  ใบไม้แห้ง เพื่อป้องกันไฟลุกลาม และควรจัดเตรียมถังน้ำไว้บริเวณใกล้เคียง หากไฟลุกลามจะได้ควบคุมเพลิงทัน ส่วนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ช่วงเทศกาลตรุษจีนบ้านเรือนต่างๆ มักเปิดโคมไฟประดับและไฟกะพริบบริเวณศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู้เอี๊ยะ) อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กไฟก่อนออกจากบ้าน 


อุบัติภัยจากประทัด  ไม่จุดประทัดภายในบ้านเรือน ใกล้ถังก๊าซ แนวสายไฟ  สถานีบริการน้ำมัน เพราะประกายไฟอาจกระเด็นไปติดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง  ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ซึ่งไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย ไม่จุดประทัดครั้งละจำนวนมาก  เพราะแรงระเบิดจากประทัดอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ห้ามโยนประทัดใส่กัน ไม่ดัดแปลงประทัดให้มีแรงอัดสูงหรือมีเสียงดังกว่าปกติ ห้ามเข้าใกล้ประทัดที่จุดแล้ว ควรอยู่ให้ห่างในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร กรณีสายชนวนประทัดดับก่อนระเบิด  ควรทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วจึงจุดซ้ำอีกครั้ง เพื่อป้องกันประทัดระเบิด ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ที่สำคัญ ควรดูแลมิให้เด็กนำประทัดไปจุดเล่น เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้


ทั้งนี้ หากประสบอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784  ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


 


 


ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code