แนะจุดสังเกตคลินิกถูกกฎหมาย

แพทย์แนะจุดสังเกตคลินิกถูกกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ

แพทย์แนะจุดสังเกตคลินิกถูกกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ

นพ.ประจักษ์ วัฒนะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิจิตร กล่าวแนะนำผู้ป่วยให้สังเกตสถานพยาบาลที่เข้าไปใช้บริการว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เบื้องต้นต้องดูป้ายต่างๆ ที่แสดงไว้ อาทิ ป้ายหน้าคลินิกมักจะติดกับป้ายชื่อเฉพาะของแต่ละคลินิกเป็นป้ายบังคับติด มีพื้นสีขาว ส่วนสีของตัวหนังสือ จะแล้วแต่ลักษณะของคลินิก เช่น คลินิกเวช กรรม ตัวอักษรสีเขียว คลินิกทันตกรรม ตัวอักษรสีม่วง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัวอักษรสีฟ้า

นพ.ประจักษ์กล่าวว่า ต้องแสดงใบอนุญาต ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลไว้ในคลินิก ติดไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ ง่าย มีการชำระค่าธรรมเนียมปี และติด ส.พ.12 (แบบแสดงการชำระค่าธรรมประจำปี) ไว้ด้านหน้าคลินิกให้มองเห็นได้ชัดเจน โดยป้ายแบบนี้จะเห็นหน้าตาของผู้ให้การรักษาในสถานพยาบาลเลขปี พ.ศ. ที่ต่อทะเบียนไว้ มีชื่อและเลขที่ใบอนุญาต ที่เป็นเลขที่ขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะ เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพ ตัวจริง

“มีใบประกอบวิชาชีพ วัน เวลา ที่เปิดให้บริการที่ตรงตามใบอนุญาต คำประกาศสิทธิผู้ป่วย เครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายแสดงข้อความ สอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0-5699-0344 หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค” สสจ.พิจิตรกล่าว

 

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code