แนะจัดคอนเสิร์ต งานมหรสพ เข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


แนะจัดคอนเสิร์ต งานมหรสพ เข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำผู้จัดงานคอนเสิร์ต การแข่งกีฬา หรืองานมหรสพต่าง ๆ  ต้องปฏิบัติตาม    มาตการป้องกันโควิด-19 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Thai Stop COVID พร้อมเน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่ในหลายพื้นที่เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา หรือการจัดงานมหรสพรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวของผู้คนค่อนข้างหนาแน่น กรมอนามัยจึงแนะนำให้ผู้จัดปฏิบัติตามมาตรการในคำประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) หรือข้อมูลการปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ Thai Stop COVID ของกรมอนามัย ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามในฐานะผู้จัด เช่น การกำหนดจุดเข้าออก การคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ ลักษณะของรูปแบบงานที่จัด เช่น พื้นที่เปิดห้องประชุม หรือ   โรงภาพยนตร์ ซึ่งจะกำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่แตกต่างกันไป หากพื้นที่โล่งก็ต้องจัดให้พอเหมาะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเตรียมพื้นที่ทำความสะอาด มีบริการจุดล้างมือเพียงพอ จุดจัดการขยะ รวมไปถึงห้องน้ำห้องส้วม ต้องดูแลทั้งหมด ที่สำคัญคือต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ชมและผู้แสดงด้วย


“ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เช่นเดียวกัน โดยต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 -2 เมตร หลีกเลี่ยงการตะโกนและควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮออล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังเข้างานร่วมกิจกรรม หรือหลังจากสัมผัสจุดสัมผัสร่วม เช่น สิ่งของเครื่องใช้ และเมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที พร้อมทั้งสังเกตอาการตนเอง   หากพบว่ามีไข้และมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ต้องงดไปที่สาธารณะ หรือสถานประกอบการใด ๆ และควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ใกล้บ้าน” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code