แนะกินน้ำตาลน้อยลง เลี่ยงโรคอ้วน

แนะกินน้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน และการเกิดฟันผุ 


แนะกินน้ำตาลน้อยลง เลี่ยงโรคอ้วน thaihealth


นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลกมีคำแนะนำการบริโภคน้ำตาลแบบใหม่เป็น 2 ระดับ คือ 1.ระดับทั่วไป แนะนำให้ผู้ใหญ่และเด็กบริโภคในปริมาณที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน และ 2.ระดับข้อแนะนำเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ควรบริโภคน้ำตาลต่ำกว่าร้อยละ 5 หรือเทียบเท่ากับ 25 กรัม หรือ 6 ช้อนชาต่อวัน สำหรับผู้ใหญ่น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ที่ต้องการพลังงาน 2,000 แคลอรีต่อวัน และลดลงกว่านั้นหากต้องการพลังงานน้อยกว่าการลดการบริโภคน้ำตาลให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพลังงานที่บริโภคโดยรวมต่อวัน จะลดความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน และการเกิดฟันผุ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำให้ประเทศสมาชิกจัดทำเป็นนโยบายเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลตามคำแนะนำ เพื่อลดภาระโรคและการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


นพ.ทักษพลกล่าวถึงสถานการณ์คนไทยบริโภคน้ำตาลว่า ปัจจุบันอยู่ในระดับอันตราย และยังมีแนวโน้มบริโภคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยคนละ 83.6 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 16.7 ช้อนชา ซึ่งสูงกว่าคำแนะนำที่ให้บริโภคน้ำตาลได้ไม่เกินวันละ 6 ช้อนชาต่อวัน ถึงเกือบ 3 เท่า โดยเกือบครึ่งหนึ่งของน้ำตาลที่บริโภคอยู่ในรูปเครื่องดื่ม และคนไทยจำนวนมากไม่รู้ว่าอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่บริโภคนั้น มีน้ำตาลสูงเท่าใด ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดของระบบฉลากอาหาร นอกจากนี้ คนไทยมักคิดว่าขาดรสหวานไม่ได้ แต่ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศสามารถจำกัดการบริโภคน้ำตาลให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดได้ เช่น นอร์เวย์ ฮังการี บริโภคน้ำตาลเพียงร้อยละ 7-8 เท่านั้น


 


 


ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code